DEVORAN (DEV): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 14

Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 i 402 §3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 107 w dniu 15.11.2007r. o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViaGuara S.A. z dnia 23.05.2007 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Zmiana Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViaGuara S.A. z dnia 09.05.2007r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych uchwał. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia obejmującego podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z prawem poboru. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 08.11.2007r., do godz. 16.00 imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki - wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 08.11.2007 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane będą osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed dniem Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Obecne brzmienie § 8 ust.1 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.988.500,- (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) i dzieli się na 19.885.000,- (dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów ? na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy. b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od B ? 1 do B ? 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od C ? 1 do C ? 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od D ? 1 do D ? 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.? Proponowane brzmienie §8 ust.1 Statutu Spółki z związku z podjęciem uchwał określonych w porządku obrad: ?§8.1. Kapitał zakładowy wynosi od 1.988.500,20 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i dwadzieścia groszy) do 2.088.500,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów ? na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy, b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B ? 1 do B ? 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C ? 1 do C ? 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D ? 1 do D ? 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, e) od 2 (dwa) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E-1 do numeru E od 2 do 1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.? Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. ?Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu?

Reklama

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Berzyński Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ZGROMADZENIA | Warszawa | VIAGUARA | Nadzwyczajni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »