Reklama

WADEX (WAX): Zwołanie Walnego Zgromadzenia

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 kwietnia 2010 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Reklama


Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Spółki

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta

8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dot badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz dot oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Opinii i Raportu Biegłego Rewidenta dotyczących sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009

13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2009

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009 oraz o wypłaty dywidendy

15. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

16. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2009

17. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą S&P Logistic sp. o.o.

18. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Vento Nordic A/S

19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie wyższej niż 800.000 zł, tj. o kwotę nie większą 200.000 zł, poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 nowych akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

20. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany statutu Spółki

21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Spółki


Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 kwietnia 2010 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej www.wadex.plPodstawa prawna: Par.4 ust 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:
Zwolanie_WZ_27kwie2010_ogloszenie_ projekty_uchwal_ inne_zalaczniki.pdf rozmiar: rozmiar: 1179.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | przedsiębiorstwa | W.E. | Wrocław

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »