Reklama

INWESTPL (INW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (50-986) przy ul. Nabycińskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306232 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej Masternak & Bronsztejn, 50-106 Wrocław, Rynek 7, o godzinie 14:00

Reklama


Przewidziane jest, że obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oraz rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

c. podziału zysku za rok obrotowy 2011.

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

f. odwołania Lecha Dworaczyńskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

g. powołania Grzegorza Czaplę na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

h. odwołania Łukasza Feldmana ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

i. powołania Andrzeja Wytyczaka - Pratykę na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

j. zmiany Artykułu 12 Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.inwestycje.pl.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Czapla - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: 19+ | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »