Reklama

AUTOSPA (ASP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie 402.1 oraz 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2013 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Reklama


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Z uwagi na trwające badanie sprawozdania finansowego, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu badania i wystawieniu opinii przez biegłego rewidenta.


Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.


Z powodu problemów technicznych z logowaniem do systemu EBI w dniu 2 czerwca 2013 r., raport o zwołaniu ZWZ zostaje niezwłocznie przekazany w dniu dzisiejszym. W dniu 2 czerwca 2013 r. prawidłowo przekazana została natomiast informacja w systemie ESPI oraz na stronie internetowej Emitenta.Załączniki:

- Ogłoszenie o zwołaniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Projekty uchwał

- Formularz pełnomocnictwa

- Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Ilski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »