Reklama

OPTIGIS (OPI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 31

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołał na dzień 16.08.2016 roku, na godzinę 12.00, w Warszawie (01-402) przy ul. Ciołka 12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

b) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku;

d) stanowiska biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego IMAGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015;

d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej IMAGIS S.A. w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31.12.2015 r.;

f) udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;

g) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.;

h) kontynuowania działalności Spółki;

i) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;

j) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, do emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego, oraz do ubiegania się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i związanych z tym zmian w Statucie Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.


Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze wskazaniem proponowanych zmian w Statucie

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Berliński - Prezes Zarządu
Jerzy Cegliński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »