Reklama

EUROHIT (ERH): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOA S.A. na dzień 23 marca 2020 r. - raport 5/2020

Działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd BOA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271121 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOA Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sławomira Ogonek, w Warszawie (01-031 Warszawa Wola) przy al. Jana Pawła II 61 lok. 132, w dniu 23 marca 2020 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

12. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §9a Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §10 Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 ust. 2 Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 3 Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 ust. 3 Statutu Spółki.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §24 ust. 2 Statutu Spółki.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §26 Statutu Spółki.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §33 ust. 1 Statutu Spółki.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §36 Statutu Spółki

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §37 ust. 2 Statutu Spółki.

28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 2 do §38 Statutu Spółki.

29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

30. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

31. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

32. Wolne wnioski.

33. Zamknięcie obrad.


Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektem uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Riad Bekkar - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »