Reklama

DYWILAN (DYW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl) - na dzień 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

- sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2013.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §10 ust 1 pkt 1 -5 Statutu:

§10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.642.000 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 5.284.000 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);

3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);

4. 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 98.000 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

5. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Proponowane brzmienie § 10 ust 1 pkt 1 -5 Statutu:

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.404.000 zł (dwa miliony czterysta cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.808.000 (cztery miliony osiemset osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

1. 2.396.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od A-0000001 do A-2396000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.198.000 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

2. 4.000 (cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, o numerach od B-0001 do B-4000, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.000 zł (dwa tysiące złotych);

3. 2.288.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 1.144.000 zł (jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące złotych);

4. Skreślony

5. 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).


12. Zamknięcie obrad.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Jakubiak - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »