Reklama

MILKPOL (MLP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol SA. - raport 12

Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej [Spółka] z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000304913, numer NIP: 7710106183, numer REGON: 004703448, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 26 czerwca 2018 roku (wtorek) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Centrum Konferencyjnym RUBIN w Łodzi, przy ul. Lodowej 94, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2017 rok,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2017 roku,

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,

12) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki,

13) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki.

14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]:

Ogłoszenie o WZ – 30 maja 2018 roku,

Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 10 czerwca 2018 roku,

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 31 marca 2018 roku do 11 czerwca 2018 roku,

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 5 czerwca 2018 roku,

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 8 czerwca 2018 roku,

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 21 czerwca 2018 roku,

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 14:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku,

Dzień WZ – 26 czerwca 2018 roku, godzina 14:00.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:

(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu
Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »