Reklama

ANALIZY (AOL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2020 r. - raport 8/2020

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 24 czerwca 2020 roku, na godzinę 9:30, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.

Reklama


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.

7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2019.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2019.

12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku netto Spółki za rok 2019.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki (rozszerzenie PKD).

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Treść proponowanych zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,

1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,

1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,

1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,

1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,

1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet.


Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki:

1.1. PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,

1.2. PKD 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

1.3. PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,

1.4. PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

1.5. PKD 63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,

1.6. PKD 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

1.7. PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,

1.8. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

1.9. PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

1.10. PKD 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

1.11. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

1.12. PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,

1.13. PKD 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

1.14. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

1.15. PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

1.16. PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

1.17. PKD 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

1.18. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,

1.19. PKD 59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

1.20. PKD 59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.


Projektowane brzmienie § 5 ust. 1 Statutu Spółki, nie spowoduje zmiany wpisu w dziale 3 rejestru przedsiębiorców (KRS) dotyczącego przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) ), gdyż wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców musi spełniać poniższe warunki:

- nie więcej niż 10 pozycji,

- w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy (zgodnie z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym),

w związku z powyższym, Emitent nie będzie składał wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (KRS) w powyższym zakresie.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.


Podstawa prawna:

§3 ust. 2 oraz §4 ust. 2 punkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Duniec - Prezes Zarządu
Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »