Reklama

ANALIZY (AOL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych oraz realizując obowiązki wynikające z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 29 czerwca 2015 roku, na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.

Reklama


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu za rok 2014 oraz wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 punkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Duniec - Prezes Zarządu
Przemysław Szalbierz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »