OXYGEN (OXY): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Premium Fund S.A. na dzień 22 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał. - raport 5

Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki PREMIUM FUND S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805), ul. Chmielna 132/134 bud. 134, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30, które odbędzie się w Warszawie 00-427 w Kancelarii Notarialnej ANETA SLEZAK ANNA ZEGAROWICZ, przy ul. F. K. Dmochowskiego nr 4 lok. 1.

Reklama


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia przez nich obowiązków za rok 2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D i zmiany Statutu z tym związanej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

19. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.

20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.


Pełną treść Ogłoszenia Emitenta o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Gałązka - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »