Reklama

APIS (ASA): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku APIS Spółka Akcyjna APIS S.A. (PLHMSG000019) APIS S.A. (PLHMSG000019) - raport 5

Zarząd APIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju przy ul. Widok 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód pod numerem KRS 0000318739, zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki APIS S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APIS S.A. na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa Notariusze s.c. przy ulicy Gałczyńskiego 4.

Reklama


Proponowany porządek obrad:


1_ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

4_ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej.

5_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6_ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do

31 grudnia 2018 roku.

7_ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

8_ Podjęcie uchwały o podziale zysku.

9_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady

Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

10_ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z

wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

11_ Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z

podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii "O".

12_ Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją od 2.000.000 do 16.000.000 akcji na okaziciela serii "O" po cenie emisyjnej nie niższej niż 25 groszy za akcję.

13_ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14_ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia

tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15_ Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16_ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze do ustanowienia pełnomocnictwa.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące spółkę:
Henryk Oziębło - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »