Reklama

TONSILAC (TAC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA w nowym terminie.

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki decyzji o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego uprzednio na dzień 2 lipca 2012 roku (Spółka informowała o powyższym w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 27/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku), Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsiladuio.com) - na dzień 23 lipca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Łodzi, w restauracji mieszczącej się na terenie kompleksu biurowego przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.

14. Zamknięcie obrad.


W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:

(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian,

(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.tonsilaudio.com.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Szkudlarek - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | tonsil | nowym

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »