Reklama

AUTOSPA (ASP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Auto-Spa SA / Annual Ordinary General Meeting Auto-Spa SA

Zarząd Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 4021 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A na dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Reklama


Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

15. Podjęcie uchwały o powołaniu Pana/i ………………………….na Członka Rady Nadzorczej

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl.


Załączniki:

- ASPA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 29 czerwca 2018

- ASPA projekty uchwał ZWZA 29 czerwca 2018Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
The Supervisory Board of Auto-Spa S.A. with its registered office in Wroclaw at 44 Sycowska Street, 51-319 Wrocław, entered into the commercial registry kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wroclaw, VI Division of the National Court Register, under KRS number 0000379074 (hereinafter the "Company") in acting pursuant to Art.4021 and Art. 399 § 1 of Code of Commercial Entities, convenes the General Meeting of Auto-Spa S.A as of June 29, 2018, at 13.00 to be held in Wrocław, 44Sycowska Street.


Detailed agenda of Ordinary General Meeting is as follows:

1. Opening of the Ordinary General Meeting

2. Election of chairman of the Ordinary General Meeting

3. Validation of convening the Ordinary General Meeting and its ability to adopt resolutions

4. Adoption of a resolution to waive secret ballots in the election of Returning Committee

5. Election of Returning Committee

6. Adoption of agenda of Ordinary General Meeting

7. Presentation, examination and approval of the Supervisory Board report on the Company's activities in financial year 2017

8. Presentation, examination and approval of the Company financial report for fiscal year 2017

9. Presentation, examination and approval of the Supervisory Board report on activity of capital group for fiscal year 2017

10. Presentation, examination and approval of consolidated statement of Capital Group in fiscal year 2017.

11. Adoption of a resolution on covering losses for the year 2017.

12. Adoption of a resolution of acknowledgement of the fulfilment of duties by members of the Management Board in fiscal year 2017.

13. Adoption of a resolution of acknowledgement of the fulfilments of duties by members of the Supervisory Board in fiscal year 2017.

14. Adoption of a resolution on amending the Company's Articles of Association.

15. Adoption of a resolution to appoint you .............................. .a member of the Supervisory Board

16. Closing the proceedings of Ordinary General Meeting


More information concerning ASP Ordinary General Meeting are available in appendix and online – www.spolka.auto-spa.pl


Legal basis:

§ 4 par. 2 p. 1 and § 4 par. 2 p. 3 appendix nr 3 of OTC regulationsOsoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Ilski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »