POLARISIT (PIT): Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Art New media SA. - raport 4

Zarząd Art New media SA, w uzupełnieniu raportu EBI nr 23/2017 z 27 grudnia 2017 r., przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Art New media SA.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w wyniku pomyłki we wniosku o wpis w KRS na początku 2017 r., pan Omar Salah Ahmed ma błędnie wpisane drugie imię (Hussain zamiast Salah). Błąd ten został powtórzony w protokole ostatniego WZA, zostanie skorygowany na najbliższym WZA i poprawiony w KRS.


Pani Sarah Anjum

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Reklama

Pani Sarah Anjum, Członek Rady Nadzorczej, 31 października 2021 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pani Sarah Anjum jest magistrem prawa w dziedzinie finansów spółek (LLM Corporate Finance University of Westminster, School of Law, London), posiada również licencjat z nauk humanistycznych (University of Punjab, Lahore, Pakistan). Jest członkiem Izby Adwokackiej w Pendżabie, członkiem Komisji praw Człowieka w Pakistanie i Amnesty International w Pakistanie, posiada także certyfikat Instytutu Ładu Korporacyjnego w Pakistanie. Obecnie pracuje w Invest Forum (Pvt.) Ltd., spółce będącej członkiem Giełdy papierów Wartościowych w Pakistanie, gdzie zajmuje się usługami maklerskimi i zagadnieniami prawnymi. Wcześniej pracowała między innymi w Khushhali Bank Limited w charakterze sekretarza spółki i doradcy prawnego oraz w American Life Insurance Company jako szef działu nadzoru zgodności z prawem a także w biurach prawnych, domach maklerskich i firmach inwestycyjnych w Wlk. Brytanii i Pakistanie.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pani Sarah Anjum nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pani Sarah Anjum jest Członkiem Rady Nadzorczej Art New media SA od 31 października 2016 r.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pani Sarah Anjum nie była skazana i nie otrzymała takiego zakazu.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie było takich przypadków.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pani Sarah Anjum nie prowadzi takiej działalności.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Sarah Anjum nie figuruje w powyższym rejestrze, ani w innym rejestrze o podobnym charakterze.


Pan Aamir Hussain Kazmi,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Aamir Hussain Kazmi, Członek Rady Nadzorczej, 31 października 2021 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Aamir Hussain Kazmi posiada tytuł MBA University of Houston (USA) w zakresie marketingu oraz tytuł licencjata (BBA) z marketingu i finansów, uzyskany na tej samej uczelni. Jest prezesem (CEO) Kadioglu Global Constructions, firmy budowlanej w Islamabadzie. Jest również szefem marketingu w firmie Global Packers & Movers. Pracował także wcześniej w dziale finansowym American Express.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Aamir Hussain Kazmi nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Aamir Hussain Kazmi jest:

Prezesem (CEO) Kadioglu Global Constructions od 2006 r., jest to firma rodzinna,

Członkiem Rady Nadzorczej Art New media SA od 31 października 2016 r.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Aamir Hussain Kazmi nie był skazany i nie otrzymał takiego zakazu.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie było takich przypadków.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Aamir Hussain Kazmi nie prowadzi takiej działalności.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Aamir Hussain Kazmi nie figuruje w powyższym rejestrze, ani w innym rejestrze o podobnym charakterze.


Pan Omar Salah Ahmed

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Omar Salah Ahmed, Członek Rady Nadzorczej, 31 października 2021 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Omar Salah Ahmed posiada tytuł licencjata (Bachelor of Commerce) z ekonomii (handlu) uzyskany na Uniwersytecie w Karaczi. Pracuje w firmie doradczej Topline Securities (Pvt.) Limited jako Head of Corporate Finance & Advisory. Doświadczenie zdobywał w firmach doradczych w Singapurze, Arabii Saudyjskiej i Pakistanie.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Omar Salah Ahmed nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Omar Salah Ahmed jest Członkiem Rady Nadzorczej Art New media SA od 31 października 2016 r.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Omar Salah Ahmed nie był skazany i nie otrzymał takiego zakazu.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie było takich przypadków.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Omar Salah Ahmed nie prowadzi takiej działalności.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Omar Salah Ahmed nie figuruje w powyższym rejestrze, ani w innym rejestrze o podobnym charakterze.


Pan Zafir Iqbal,

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Zafir Iqbal, Członek Rady Nadzorczej, 1 marca 2022 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Zafir Iqbal posiada tytuł licencjata z dziennikarstwa i filologii angielskiej uzyskany na Uniwersytecie w Pendżabie. Posiada liczne certyfikaty z zakresu księgowości i informatyki. Jest partnerem w firmie księgowej Zafar Quamar and Co. Pracował wcześniej jako dyrektor finansowy i jako księgowy.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Zafir Iqbal nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Zafir Iqbal jest:

partnerem w firmie księgowej Zafar Quamar and Co,

Członkiem Rady Nadzorczej Art New media SA od 1 marca 2017 r.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Zafir Iqbal nie był skazany i nie otrzymał takiego zakazu.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie było takich przypadków.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Zafir Iqbal nie prowadzi takiej działalności.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Zafir Iqbal nie figuruje w powyższym rejestrze, ani w innym rejestrze o podobnym charakterze.


Pan Mohammed Ahmed Imran.

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Mohammed Ahmed Imran, Członek Rady Nadzorczej, 27 grudnia 2022 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Mohammed Ahmed Imran posiada tytuł licencjata z zarządzania (BA (Hons) International Business Management) uzyskany na Uniwersytecie Staffordshire. Zajmuje się rozwojem własnego serwisu internetowego. Pracował m. in. przy projekcie internetowej sprzedaży ubrań. Ma również doświadczenie w pracy u importerów, a także praktykę w zakresie analizy rynków finansowych.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Pan Mohammed Ahmed Imran nie prowadzi takiej działalności.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Mohammed Ahmed Imran jest Członkiem Rady Nadzorczej Art New media SA od 27 grudnia 2017 r.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Pan Mohammed Ahmed Imran nie był skazany i nie otrzymał takiego zakazu.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie było takich przypadków.

g) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Mohammed Ahmed Imran nie prowadzi takiej działalności.

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mohammed Ahmed Imran nie figuruje w powyższym rejestrze, ani w innym rejestrze o podobnym charakterze.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu

GPW
Dowiedz się więcej na temat: 27 grudnia | hampshire
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »