Reklama

IMPERA (IMP): 6/2010 Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o limit wierzytelności - raport 6

Raport bieżący nr 6/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Capital NFI S.A. informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2010 r. zawarta została, pomiędzy BBI Capital NFI SA ("Kredytobiorca", "Fundusz"), a Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowa o limit wierzytelności (Umowa), w ramach której Bank udzielił Kredytobiorcy limitu wierzytelności na łączną kwotę limitu w wysokości do 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na okres rozpoczynający się od dnia Udostępnienia Środków z Limitu Umowy i trwający do dnia ostatecznej spłaty limitu tj. do dnia 30 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Limit (Kredyt Rewolwingowy w PLN) może być wykorzystywany sukcesywnie, każdorazowo po uprzednim spełnieniu, w sposób satysfakcjonujący dla Banku, łącznie następujących warunków zawieszających:

a) ustanowienie zabezpieczeń spłaty Limitu oraz wykonanie Dodatkowych Warunków Wykorzystania Limitu w postaci:

- pełnomocnictwa do Rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Banku,

- zastawu rejestrowego na akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ewidencjonowanych na odrębnym rachunku papierów wartościowych wraz z blokadą i pełnomocnictwem do rachunku papierów wartościowych .

b) posiadanie przez Kredytobiorcę w dacie złożenia Dyspozycji, zadowalającej, w ocenie Banku, sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz zadowalającego stanu majątkowego, tj. nie zagrażających terminowej spłacie wykorzystanego Limitu lub odsetek.

Kredytobiorca zobowiązał się do zapłacenia prowizji przygotowawczej oraz do płacenia Bankowi należnych odsetek z tytułu wykorzystanego Kredytu w Rachunku bieżącym i Kredytów Rewolwingowych na koniec każdego Okresu Odsetkowego. Odsetki będą liczone od wykorzystanej kwoty Kredytu za faktyczną ilość dni wykorzystania Kredytu i przy przyjęciu 360 dni w roku według Stawki Referencyjnej - WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN - powiększonej o Marżę Banku.

Fundusz złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 97 ustawy Prawo bankowe do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże nie większej niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy lub w związku z nią.

Kredyty Rewolwingowe wykorzystywane są poprzez złożenie Polecenia wypłaty z Kredytu. Kredytobiorca dokonał złożenia ww Polecenia wypłaty na kwotę 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) spełniając warunki zawieszające wymienione powyżej w punkcie a i b.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu za IV kwartał 2009.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.)
Dawid Sukacz - Prezes Zarządu
Piotr Karmelita - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bank | BBI Capital NFI SA | kredytobiorca | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »