Reklama

ABMSOLID (ABM): ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Wybrane dane finansowe Emitenta:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48 318 113 436 11 441 27 042
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 420)(62 120)(573)(14 809)
Zysk (strata) brutto (2 821)(96 861)(668)(23 091)
Zysk (strata) netto(243)(117 337)(58)(27 972)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej(4 097)(7 806)(970)(1 861)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej3 703 8 022 877 1 912
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(1 713)3 196 (406)762
Przepływy pieniężne netto razem(2 107)3 412 (499)813
Aktywa razem139 207 199 468 33 016 48 488
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania309 852 277 157 73 489 67 373
Zobowiązania długoterminowe22 066 22 128 5 233 5 379
Zobowiązania krótkoterminowe287 786 255 029 68 256 61 994
Kapitał własny(170 645)(77 689)(40 473)(18 885)
Kapitał zakładowy3 412 3 412 809 829
Średnia Liczba akcji (w szt.)7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,03)(14,79)(0,01)(3,53)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)(21,51)(9,79)(5,10)(2,38)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0 0 00
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81 708 168 954 19 348 40 277
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 315)(75 839)(1 022)(18 079)
Zysk (strata) brutto (5 403)(94 670)(1 279)(22 568)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej(3 006)(105 216)(712)(25 082)
Całkowity dochód(3 194)(108 027)(756)(25 753)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej1 270 (3 612)301 (861)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej1 073 10 174 2542 425
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej(7 084)(12 249)(1 677)(2 920)
Przepływy pieniężne netto razem(4 741)(5 687)(1 123)(1 356)
Aktywa razem161 443 242 563 38 290 58 963
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania318 786 315 158 75 608 76 610
Zobowiązania długoterminowe23 087 30 608 5 476 7 440
Zobowiązania krótkoterminowe295 699 284 550 70 132 69 170
Kapitał własny(157 343)(72 595)(37 318)(17 647)
Kapitał zakładowy3 412 3 412 809 829
Liczba akcji (w szt. )7 934 500 7 934 500 7 934 500 7 934 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)(0,38)(13,26)(0,09)(3,16)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)(19,85)(9,21)(4,71)(2,24)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)00 00
Kapitał własny skorygowany(157 508)(73 095)(37 357)(17 768)
kapitał dot. udziałów niekontrolujących165 500 39 122
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »