Reklama

ADIUVO (ADV): ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW(niebadane) (niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży5 6242 7181 321622
Zysk (strata) ze sprzedaży(17 304)(13 374)(4 065)(3 061)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(19 868)(14 763)(4 668)(3 379)
Zysk (strata) netto(18 624)(14 537)(4 375)(3 327)
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej(16 303)(12 518)(3 830)(2 865)
Udziałom niekontrolującym (2 321)(2 019)(545)(462)
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy (1,60)(1,33)(0,38)(0,30)
- rozwodniony(1,60)(1,32)(0,38)(0,30)
Całkowite dochody ogółem(18 269)(13 625)(4 292)(3 119)
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej(15 979)(11 625)(3 754)(2 661)
Udziałom niekontrolującym(2 289)(2 000)(538)(458)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe73 99061 59217 17113 922
Aktywa obrotowe, w tym:33 96536 0497 8828 149
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży21 99920 6615 1054 670
Aktywa ogółem107 95597 64125 05322 071
Kapitał własny ogółem83 01676 89219 26517 381
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej59 96757 95813 91613 101
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące23 04918 9345 3494 280
Zobowiązania długoterminowe14 83814 2623 4433 224
Zobowiązania krótkoterminnowe 10 1006 4862 3441 466
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2017 do 30.09.2017od 01.01.2016 do 30.09.2016od 01.01.2017 do 30.09.2017od 01.01.2016 do 30.09.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(18 964)(14 046)(4 455)(3 215)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 557)(12 365)(2 950)(2 830)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 26030 5335 2306 989
Przepływy pieniężne netto razem(9 260)4 121(2 176)943
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWod 01.01.2017 do 30.09.2017od 01.01.2016 do 30.09.2016od 01.01.2017 do 30.09.2017od 01.01.2016 do 30.09.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży4 2863 4271 007784
Zysk (strata) ze sprzedaży(1 420)(1 642)(334)(376)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 045756715173
Zysk (strata)netto3 045756715173
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy0,300,080,070,02
- rozwodniony0,300,080,070,02
Całkowite dochody ogółem(26 456)(5 074)(6 215)( 1 161)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe295 119319 89068 48772 308
Aktywa obrotowe2 1919 5685092 163
Aktywa ogółem297 311329 45868 99674 471
Kapitał własny257 472282 44659 75163 844
Zobowiązania długoterminowe38 15245 0288 85410 178
Zobowiązania krótkoterminowe1 6861 983391448
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2017 do 30.09.2017od 01.01.2016 do 30.09.2016od 01.01.2017 do 30.09.2017od 01.01.2016 do 30.09.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 113)(1 624)(496)(372)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 163)(11 054)(1 213)(2 530)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(475)18 260(112)4 180
Przepływy pieniężne netto razem(7 752)5 581(1 821)1 278
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »