Reklama

ADIUVO (ADV): ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 3 2751 688764387
Zysk (strata) ze sprzedaży(4 739)(3 336)(1 105)(766)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(5 217)(3 873)(1 216)(889)
Zysk (strata) netto(4 829)(3 604)(1 126)(827)
Zysk (strata)netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej(4 203)(3 189)(980)(732)
Udziałom niekontrolującym (627)(415)(146)(95)
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy(0,41)(0,34)(0,10)(0,08)
- rozwodniony(0,41)(0,34)(0,10)(0,08)
Całkowite dochody ogółem(4 391)(3 651)(1 024)(838)
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej(3 774)(3 234)(879)(743)
Udziałom niekontrolującym(619)(416)(144)(96)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.03.2017 (niebadane)31.12.2016 (badane)31.03.2017 (niebadane)31.12.2016 (badane)
Aktywa trwałe65 71361 59215 57213 922
Aktywa obrotowe, w tym:33 53736 049 7 9478 149
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży20 94420 6614 9634 670
Aktywa ogółem99 24997 64123 52022 071
Kapitał własny ogółem77 97276 89218 47817 381
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej59 37257 95814 07013 101
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące18 60018 9344 4084 280
Zobowiązania długoterminowe14 46214 2623 4273 224
Zobowiązania krótkoterminowe6 8156 4861 6151 466
SPRAWOZDANIE Z PRZEPYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2017 do 31.03.2017od 01.01.2016 do 31.03.2016od 01.01.2017 do 31.03.2017od 01.01.2016 do 31.03.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 450)(6 402)(1 504)(1 470)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(3 867)(4 607)(901)(1 058)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 609(304)1 074(70)
Przepływy pieniężne netto razem(5 708)(11 313)(1 331)(2 597)
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓWod 01.01.2017 do 31.03.2017od 01.01.2016 do 31.03.2016od 01.01.2017 do 31.03.2017od 01.01.2016 do 31.03.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychodu ze sprzedaży1 342846313194
Zysk (strata) ze sprzedaży(379)(834)(88)(192)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem1 112(362)259(83)
Zysk (strata) netto1 112(362)259(83)
Zysk (strata) na akcję (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy0,11(0,04)0,03(0,01)
- rozwodniony0,11(0,04)0,03(0,01)
Całkowite dochody ogółem(4 110)(1 982)(958)(455)
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe320 665319 89075 99172 308
Aktywa obrotowe3 1049 5687362 163
Aktywa ogółem323 769329 45876 72674 471
Kapitał własny278 861282 44666 08463 844
Zobowiązania długoterminowe43 96145 02810 41810 178
Zobowiązania krótkoterminowe9471 983224448
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2017 do 31.03.2017od 01.01.2016 do 31.03.2016od 01.01.2017 do 31.03.2017od 01.01.2016 do 31.03.2016
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 700)(690)(396)(158)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(4 944)(10 456)(1 153)(2 400)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(90)(210)(21)(48)
Przepływy pieniężne netto razem(6 733)(11 356)(1 570)(2 607)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »