Reklama

ADIUVO (ADV): ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Przychody ze sprzedaży 2 4785 6245831 321
Zysk (strata) ze sprzedaży-16 038-17 304-3 771-4 065
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-18 881-19 868-4 439-4 668
Zysk (strata) netto-16 249-18 624-3 820-4 375
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-11 913-16 303-2 801-3 830
Udziałom niekontrolującym-4 336-2 321-1 019-545
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-1,6-1,6-0,38-0,38
- rozwodniony-1,6-1,6-0,38-0,38
Całkowite dochody ogółem-16 482-18 269-3 875-4 292
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej-12 146-15 979-2 856-3 754
Udziałom niekontrolującym-4 336-2 289-1 019-538
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe68 32852 30615 66612 541
Aktywa obrotowe15 76414 6213 6143 506
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży456-105-
Aktywa ogółem84 09266 92719 28016 046
Kapitał własny ogółem47 42851 55310 87412 360
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej30 94236 6407 0948 785
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące16 48614 9133 7803 575
Zobowiązania długoterminowe19 3718 1464 4411 953
Zobowiązania krótkoterminowe17 2937 2283 9651 733
Pasywa ogółem84 09266 92719 28016 045
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 885-18 964-1 854-4 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 471-12 557-1 286-2 950
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 99422 2602 8205 230
Przepływy pieniężne netto razem-1 362-9 260-320-2 176
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 3 1314 2867391 007
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 002-1 420-472-334
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-15 2703 045-3 602715
Zysk (strata) netto-13 6993 045-3 231715
Zysk (strata) na akcję
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy-1,350,3-0,320,07
- rozwodniony-1,350,3-0,320,07
Całkowite dochody ogółem-13 699-26 456-3 231-6 215
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Kapitał własny105 185120 44524 11628 877
Zobowiązania długoterminowe12 9424 6182 9671 107
Zobowiązania krótkoterminowe18 89310 4244 3322 499
Pasywa ogółem137 020135 48731 41532 484
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHod 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017 od 01.01.2018 do 30.09.2018 od 01.01.2017 do 30.09.2017
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej550-2 113130-496
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 463-5 163-1 760-1 213
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 862-4701 619-112
Przepływy pieniężne netto razem-51-7 746-12-1 821
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »