Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 253 995 261 828 60 628 62 731 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 566)(290)(2 283)(69)
Zysk (strata) brutto (9 805)(1 101)(2 340)(264)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (9 612)(1 472)(2 294)(353)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 642 49 085 2 063 11 760 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 119)(19 304)(8 144)(4 625)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 419)(16 155)(2 248)(3 871)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (34 896)13 626 (8 330)3 265 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,19)(0,03)(0,05)(0,01)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2014-03-312013-12-312014-03-312013-12-31
Aktywa razem 1 619 700 1 642 857 388 296 396 136 
Zobowiązania długoterminowe 146 807 154 947 35 195 37 362 
Zobowiązania krótkoterminowe 274 246 280 315 65 746 67 591 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 179 962 1 189 574 282 876 286 838 
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 211 12 282 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,16 23,35 5,55 5,63 
.
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2014 okres od2013 okres od2014 okres od2013 okres od
2014-01-01 do2013-01-01 do2014-01-01 do2013-01-01 do
2014-03-312013-03-312014-03-312013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 176 150 992 33 460 36 176 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (16 604)(2 968)(3 963)(711)
Zysk (strata) brutto (15 287)253 (3 649)61 
Zysk (strata) netto (13 210)18 (3 153)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 498 23 305 119 5 584 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 343)(8 199)(1 753)(1 964)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 299)(9 378)(2 220)(2 247)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (16 144)5 728 (3 854)1 372 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,26)0,00 (0,06)0,00 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2014-03-312013-12-312014-03-312013-12-31
Aktywa razem 1 230 983 1 255 186 295 108 302 659 
Zobowiązania długoterminowe 29 583 38 972 7 092 9 397 
Zobowiązania krótkoterminowe 152 535 154 138 36 568 37 167 
Kapitał własny 1 048 865 1 062 076 251 448 256 095 
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 211 12 282 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 937 386 50 937 386 50 937 386 50 937 386 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,59 20,85 4,94 5,03 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »