Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 282 819 253 995 68 167 60 628 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 531 (9 566)610 (2 283)
Zysk (strata) brutto 1 441 (9 805)347 (2 340)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (228)(9 612)(55)(2 294)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 334 8 642 7 552 2 063 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 921)(34 119)(1 668)(8 144)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 946)(9 419)(4 084)(2 248)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 7 467 (34 896)1 800 (8 330)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 937 386 48 437 386 50 937 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,005)(0,19)(0,001)(0,05)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2015-03-312014-12-312015-03-312014-12-31
Aktywa razem 1 524 021 1 556 499 372 712 365 178 
Zobowiązania długoterminowe 112 632 116 265 27 545 27 278 
Zobowiązania krótkoterminowe 245 050 275 155 59 929 64 556 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 149 361 1 149 589 281 086 269 711 
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 457 11 951 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 183 961 48 437 386 50 183 961 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,73 22,91 5,80 5,37 
.
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2015 okres od2014 okres od2015 okres od2014 okres od
2015-01-01 do2014-01-01 do2015-01-01 do2014-01-01 do
2015-03-312014-03-312015-03-312014-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 150 094 140 176 36 177 33 460 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (18 358)(16 604)(4 425)(3 963)
Zysk (strata) brutto (16 417)(15 287)(3 957)(3 649)
Zysk (strata) netto (13 113)(13 210)(3 161)(3 153)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 565 498 4 234 119 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 469 (7 343)1 077 (1 753)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 103)(9 299)(1 471)(2 220)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 15 931 (16 144)3 840 (3 854)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 937 386 48 437 386 50 937 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,27)(0,26)(0,07)(0,06)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2015-03-312014-12-312015-03-312014-12-31
Aktywa razem 1 177 826 1 195 793 288 047 280 551 
Zobowiązania długoterminowe 25 310 27 900 6 190 6 546 
Zobowiązania krótkoterminowe 159 473 161 737 39 000 37 946 
Kapitał własny 993 043 1 006 156 242 857 236 059 
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 457 11 951 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 48 437 386 50 183 961 48 437 386 50 183 961 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,50 20,05 5,01 4,70 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »