Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 288 482 282 819 66 228 68 167 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 029 2 531 695 610 
Zysk (strata) brutto (2 658)1 441 (610)347 
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (7 200)(228)(1 653)(55)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 789 31 334 2 018 7 552 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 542 (6 921)4 257 (1 668)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 845)(16 946)(4 326)(4 084)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 8 486 7 467 1 948 1 800 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 48 437 386 47 665 426 48 437 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,15)(0,005)(0,03)(0,001)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2016-03-312015-12-312016-03-312015-12-31
Aktywa razem 1 545 547 1 610 213 362 090 377 851 
Zobowiązania długoterminowe 113 596 118 589 26 613 27 828 
Zobowiązania krótkoterminowe 267 222 321 439 62 605 75 429 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 144 439 1 153 486 268 119 270 676 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 167 11 185 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 906 531 47 665 426 47 906 531 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 24,01 24,08 5,63 5,65 
.
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2016 okres od2015 okres od2016 okres od2015 okres od
2016-01-01 do2015-01-01 do2016-01-01 do2015-01-01 do
2016-03-312015-03-312016-03-312015-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 134 466 150 094 30 870 36 177 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 882)(18 358)(5 712)(4 425)
Zysk (strata) brutto (23 707)(16 417)(5 443)(3 957)
Zysk (strata) netto (21 790)(13 113)(5 002)(3 161)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 366)17 565 (5 364)4 234 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 32 385 4 469 7 435 1 077 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 225 (6 103)281 (1 471)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 10 244 15 931 2 352 3 840 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 48 437 386 47 665 426 48 437 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,46)(0,27)(0,10)(0,07)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2016-03-312015-12-312016-03-312015-12-31
Aktywa razem 1 169 805 1 219 306 274 062 286 121 
Zobowiązania długoterminowe 12 208 14 183 2 860 3 328 
Zobowiązania krótkoterminowe 168 625 194 362 39 505 45 609 
Kapitał własny 988 972 1 010 761 231 696 237 184 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 167 11 185 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 906 531 47 665 426 47 906 531 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,75 21,10 4,86 4,95 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »