Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 300 968 288 482 70 170 66 228 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 562 3 029 830 695 
Zysk (strata) brutto 981 (2 658)229 (610)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (8 174)(7 200)(1 906)(1 653)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 819 8 789 7 185 2 018 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 852)18 542 (4 862)4 257 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 840)(18 845)(2 994)(4 326)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (2 873)8 486 (670)1 948 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,17)(0,15)(0,04)(0,03)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2017-03-312016-12-312017-03-312016-12-31
Aktywa razem 1 522 909 1 569 382 360 896 354 743 
Zobowiązania długoterminowe 123 653 128 389 29 303 29 021 
Zobowiązania krótkoterminowe 288 061 323 675 68 264 73 163 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 088 949 1 097 123 258 057 247 993 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 296 10 774 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,85 23,02 5,41 5,20 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2017 okres od2016 okres od2017 okres od2016 okres od
2017-01-01 do2016-01-01 do2017-01-01 do2016-01-01 do
2017-03-312016-03-312017-03-312016-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 433 134 466 30 177 30 870 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 313)(24 882)(5 669)(5 712)
Zysk (strata) brutto (24 379)(23 707)(5 684)(5 443)
Zysk (strata) netto (25 686)(21 790)(5 989)(5 002)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 839 (23 366)196 (5 364)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 604 32 385 141 7 435 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 351)1 225 (781)281 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (1 908)10 244 (445)2 352 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,54)(0,46)(0,13)(0,10)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2017-03-312016-12-312017-03-312016-12-31
Aktywa razem 1 086 269 1 115 231 257 422 252 087 
Zobowiązania długoterminowe 29 855 30 147 7 075 6 814 
Zobowiązania krótkoterminowe 159 830 162 814 37 876 36 802 
Kapitał własny 896 584 922 270 212 471 208 470 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 296 10 774 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,81 19,35 4,46 4,37 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »