Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 308 437 277 997 71 766 66 532 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 471 13 066 110 3 127 
Zysk (strata) brutto (3 678)12 498 (856)2 991 
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (5 049)8 176 (1 175)1 957 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 54 364 27 127 12 649 6 492 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (111 789)90 486 (26 011)21 656 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 54 662 (8 782)12 719 (2 102)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (2 763)108 831 (643)26 046 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,11)0,18 (0,03)0,04 
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31
Aktywa razem 1 939 941 1 399 826 451 013 325 541 
Zobowiązania długoterminowe 596 453 114 999 138 668 26 744 
Zobowiązania krótkoterminowe 350 318 288 668 81 445 67 132 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 969 961 975 010 225 504 226 747 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 830 10 833 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,82 20,93 4,84 4,87 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2019 okres od2018 okres od2019 okres od2018 okres od
2019-01-01 do2018-01-01 do2019-01-01 do2018-01-01 do
2019-03-312018-03-312019-03-312018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 95 255 99 343 22 164 23 775 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (23 101)(9 472)(5 375)(2 267)
Zysk (strata) brutto (23 455)(9 250)(5 457)(2 214)
Zysk (strata) netto (20 470)(7 528)(4 763)(1 802)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 818 (5 763)888 (1 379)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (80 008)54 846 (18 616)13 126 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 82 344 4 147 19 160 992 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 6 154 53 230 1 432 12 739 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,44)(0,16)(0,10)(0,04)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2019-03-312018-12-312019-03-312018-12-31
Aktywa razem 1 070 026 984 535 248 768 228 962 
Zobowiązania długoterminowe 111 179 15 742 25 848 3 661 
Zobowiązania krótkoterminowe 154 605 144 081 35 944 33 507 
Kapitał własny 804 242 824 712 186 976 191 793 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 830 10 833 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,27 17,70 4,01 4,12 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »