Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 289 589 308 437 65 871 71 766 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 543)471 (4 445)110 
Zysk (strata) brutto (52 518)(3 678)(11 946)(856)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (42 728)(5 049)(9 719)(1 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 657 54 364 13 342 12 649 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 941 (111 789)896 (26 011)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 754)54 662 (5 631)12 719 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 37 844 (2 763)8 608 (643)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,92)(0,11)(0,21)(0,03)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2020-03-312019-12-312020-03-312019-12-31
Aktywa razem 1 954 417 1 992 445 429 325 467 875 
Zobowiązania długoterminowe 661 385 628 277 145 286 147 535 
Zobowiązania krótkoterminowe 386 017 411 993 84 796 96 746 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 888 878 931 243 195 259 218 679 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 232 10 938 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,08 19,99 4,19 4,69 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)1 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2020 okres od2019 okres od2020 okres od2019 okres od
2020-01-01 do2019-01-01 do2020-01-01 do2019-01-01 do
2020-03-312019-03-312020-03-312019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży 85 873 95 255 19 533 22 164 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 952)(23 101)(2 264)(5 375)
Zysk (strata) brutto (70 511)(23 455)(16 039)(5 457)
Zysk (strata) netto (69 382)(20 470)(15 782)(4 763)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 008 3 818 457 888 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 235 (80 008)1 191 (18 616)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 390 82 344 1 453 19 160 
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 13 633 6 154 3 101 1 432 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (1,49)(0,44)(0,34)(0,10)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2020-03-312019-12-312020-03-312019-12-31
Aktywa razem 1 011 140 1 069 679 222 116 251 187 
Zobowiązania długoterminowe 77 822 86 119 17 095 20 223 
Zobowiązania krótkoterminowe 181 243 162 104 39 814 38 066 
Kapitał własny 752 075 821 456 165 208 192 898 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 232 10 938 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,15 17,64 3,55 4,14 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »