Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 768 723 773 647 183 892 183 194 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 404)(7 920)(4 642)(1 875)
Zysk (strata) brutto (19 119)(10 583)(4 574)(2 506)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (20 745)(9 932)(4 963)(2 352)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 456 71 557 9 917 16 944 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (23 865)(121 372)(5 709)(28 740)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (76 346)(53 192)(18 263)(12 595)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (58 755)(103 007)(14 055)(24 391)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,41)(0,19)(0,10)(0,05)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2014-09-302013-12-312014-09-302013-12-31
Aktywa razem 1 538 788 1 642 857 368 528 396 136 
Zobowiązania długoterminowe 134 525 154 947 32 218 37 362 
Zobowiązania krótkoterminowe 248 173 280 315 59 436 67 591 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 138 731 1 189 574 272 717 286 838 
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 199 12 282 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,43 23,35 5,37 5,63 
.
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2014 okres od2013 okres od2014 okres od2013 okres od
2014-01-01 do2013-01-01 do2014-01-01 do2013-01-01 do
2014-09-302013-09-302014-09-302013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 442 648 453 114 105 889 107 294 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (40 587)(11 031)(9 709)(2 612)
Zysk (strata) brutto (34 252)12 896 (8 194)3 054 
Zysk (strata) netto (32 000)11 655 (7 655)2 760 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 609)15 664 (863)3 709 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 330 (53 922)6 299 (12 768)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (57 318)(29 059)(13 711)(6 881)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (34 597)(67 317)(8 276)(15 940)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,63)0,23 (0,15)0,05 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2014-09-302013-12-312014-09-302013-12-31
Aktywa razem 1 160 837 1 255 186 278 011 302 659 
Zobowiązania długoterminowe 29 186 38 972 6 990 9 397 
Zobowiązania krótkoterminowe 131 636 154 138 31 526 37 167 
Kapitał własny 1 000 015 1 062 076 239 496 256 095 
Kapitał zakładowy 50 937 50 937 12 199 12 282 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 50 772 551 50 937 386 50 772 551 50 937 386 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,70 20,85 4,72 5,03 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »