Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 835 115 858 134 196 193 196 423 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 245 (8 023)292 (1 836)
Zysk (strata) brutto 5 028 (14 613)1 181 (3 345)
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (10 075)(26 801)(2 367)(6 135)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 289 36 060 10 405 8 254 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 724)7 617 (3 459)1 743 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 978)(50 246)(7 747)(11 501)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (3 413)(6 569)(802)(1 504)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,21)(0,56)(0,05)(0,13)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2017-09-302016-12-312017-09-302016-12-31
Aktywa razem 1 460 823 1 569 382 339 009 354 743 
Zobowiązania długoterminowe 120 091 128 389 27 869 29 021 
Zobowiązania krótkoterminowe 231 904 323 675 53 817 73 163 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 1 090 614 1 097 123 253 096 247 993 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 061 10 774 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 22,88 23,02 5,31 5,20 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2017 okres od2016 okres od2017 okres od2016 okres od
2017-01-01 do2016-01-01 do2017-01-01 do2016-01-01 do
2017-09-302016-09-302017-09-302016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 368 833 428 718 86 650 98 132 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (51 999)(61 220)(12 216)(14 013)
Zysk (strata) brutto 9 809 (32 818)2 304 (7 512)
Zysk (strata) netto 7 668 (33 146)1 801 (7 587)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (22 521)(43 059)(5 291)(9 856)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 56 079 69 716 13 175 15 958 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 097)(26 938)(1 902)(6 166)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 25 461 (281)5 982 (64)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,16 (0,70)0,04 (0,16)
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2017-09-302016-12-312017-09-302016-12-31
Aktywa razem 1 087 873 1 115 231 252 459 252 087 
Zobowiązania długoterminowe 36 591 30 147 8 492 6 814 
Zobowiązania krótkoterminowe 121 344 162 814 28 160 36 802 
Kapitał własny 929 938 922 270 215 808 208 470 
Kapitał zakładowy 47 665 47 665 11 061 10 774 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 47 665 426 47 665 426 47 665 426 47 665 426 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,51 19,35 4,53 4,37 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »