Reklama

AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 795 141 835 115 186 938 196 193 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 772)1 245 (3 238)292 
Zysk (strata) brutto 11 388 5 028 2 677 1 181 
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 823 (10 075)1 134 (2 367)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 695 44 289 10 273 10 405 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 555)(14 724)(1 541)(3 459)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 279)(32 978)(7 119)(7 747)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 6 861 (3 413)1 613 (802)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 665 426 46 580 831 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,10 (0,21)0,02 (0,05)
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2018-09-302017-12-312018-09-302017-12-31
Aktywa razem 1 369 669 1 405 683 320 660 337 022 
Zobowiązania długoterminowe 112 228 106 369 26 274 25 503 
Zobowiązania krótkoterminowe 262 044 284 631 61 349 68 242 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 976 250 995 618 228 555 238 706 
Kapitał zakładowy 46 581 47 665 10 905 11 428 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 421 764 46 580 831 47 421 764 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 20,96 20,99 4,91 5,03 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2018 okres od2017 okres od2018 okres od2017 okres od
2018-01-01 do2017-01-01 do2018-01-01 do2017-01-01 do
2018-09-302017-09-302018-09-302017-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 305 781 368 833 71 889 86 650 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (58 676)(51 999)(13 795)(12 216)
Zysk (strata) brutto 37 089 9 809 8 720 2 304 
Zysk (strata) netto 41 745 7 668 9 814 1 801 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (36 983)(22 521)(8 695)(5 291)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 77 141 56 079 18 136 13 175 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 609)(8 097)(8 842)(1 902)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 2 549 25 461 599 5 982 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 665 426 46 580 831 47 665 426 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,90 0,16 0,21 0,04 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2018-09-302017-12-312018-09-302017-12-31
Aktywa razem 998 597 1 008 381 233 787 241 766 
Zobowiązania długoterminowe 17 796 23 675 4 166 5 676 
Zobowiązania krótkoterminowe 129 734 152 094 30 373 36 465 
Kapitał własny 851 067 832 612 199 248 199 624 
Kapitał zakładowy 46 581 47 665 10 905 11 428 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 47 421 764 46 580 831 47 421 764 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,27 17,56 4,28 4,21 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »