AGORA (AGO): AGORA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży 871 482 795 141 202 266 186 938 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (440)(13 772)(102)(3 238)
Zysk (strata) brutto (12 623)11 388 (2 930)2 677 
Zysk (strata) netto przypadajacy na akcjonariuszy jednostki dominującej (14 169)4 823 (3 289)1 134 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 132 181 43 695 30 678 10 273 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (104 247)(6 555)(24 195)(1 541)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 505)(30 279)(5 687)(7 119)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 3 429 6 861 796 1 613 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) (0,30)0,10 (0,07)0,02 
.
. bilans nabilans nabilans nabilans na
. 2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa razem 1 937 541 1 399 826 443 008 325 541 
Zobowiązania długoterminowe 620 615 114 999 141 900 26 744 
Zobowiązania krótkoterminowe 378 409 288 668 86 521 67 132 
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 918 179 975 010 209 937 226 747 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 650 10 833 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,71 20,93 4,51 4,87 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)3 kwartał(y)
narastająco/ narastająco/ narastająco/ narastająco/
2019 okres od2018 okres od2019 okres od2018 okres od
2019-01-01 do2018-01-01 do2019-01-01 do2018-01-01 do
2019-09-302018-09-302019-09-302018-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 290 041 305 781 67 317 71 889 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (49 607)(58 676)(11 513)(13 795)
Zysk (strata) brutto 28 244 37 089 6 555 8 720 
Zysk (strata) netto 32 410 41 745 7 522 9 814 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 023)(36 983)(3 487)(8 695)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 582)77 141 (5 705)18 136 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 785 (37 609)9 002 (8 842)
Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów (820)2 549 (190)599 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,70 0,90 0,16 0,21 
.
bilans nabilans nabilans nabilans na
2019-09-302018-12-312019-09-302018-12-31
Aktywa razem 1 064 462 984 535 243 383 228 962 
Zobowiązania długoterminowe 94 410 15 742 21 586 3 661 
Zobowiązania krótkoterminowe 136 220 144 081 31 146 33 507 
Kapitał własny 833 832 824 712 190 651 191 793 
Kapitał zakładowy 46 581 46 581 10 650 10 833 
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831 46 580 831 46 580 831 46 580 831 
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 17,90 17,70 4,09 4,12 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »