AIRWAY (AWM): AIRWAY MEDIX SA (28/2023) Zawarcie porozumienia z Discount Bankiem w sprawie warunków spłaty kredytu oraz odtajnienie powiązanych z ww. porozumieniem opóźnionych informacji poufnych związanych z nowymi inwestorami. - raport 28/2023

Raport bieżący 28/2023

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w ostatnich raportach okresowych w zakresie kontynuowanych rozmów z Discount Bank Ltd. z siedzibą w Tel-Aviv [Bank] dotyczących procesu renegocjacji warunków spłaty zadłużenia Emitenta względem Banku w łącznej kwocie 2,9 mln EUR wynikającego z umowy kredytowej i porozumień, o których Spółka informowała odpowiednio raportem bieżącym 3/2020 oraz 4/2021, Zarząd Airway Medix S.A. [Spółka, Emitent, AWM] informuje, iż w dniu 14 listopada 2023 roku Emitent zawarł z Bankiem porozumienie w sprawie warunków odpowiednio spłaty oraz częściowego umorzenia ww. zadłużenia względem Banku [Porozumienie].

Reklama

W ramach ostatecznego i całkowitego uregulowania zadłużenia Spółki wobec Banku, Porozumienie z Bankiem zakłada spłatę kwoty 2 mln EUR długu i umorzenie pozostałego zadłużenia. Spłata ww. zadłużenia nastąpi w ratach, z których pierwsze dwie w wysokości po 250 tys. EUR każda będą płatne odpowiednio do 31 grudnia 2023 r. i 31 marca 2024 r. Kolejne trzy raty w wysokości 500 tys. EUR każda będą płatne do 30 czerwca 2024 r. oraz do 30 czerwca 2025 r. i 31 grudnia 2025 r.

Ponadto po spłacie przez Emitenta kwoty 1 mln EUR Bank zwolni zabezpieczenia ustanowione na posiadanych przez AWM obligacjach wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.

Dodatkowo Porozumienie przewiduje, że w przypadku ewentualnej sprzedaży technologii AWM przez Spółkę w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia, Bank będzie uprawniony, tytułem rekompensaty umorzonej części zadłużenia, do otrzymania z tytułu takiej transakcji tzw. "success fee" w wysokości 10% ceny sprzedaży technologii.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie Porozumienia i prowadzone równolegle rozmowy z potencjalnymi inwestorami w zakresie możliwości dokapitalizowania Spółki, które to działania były ze sobą ściśle powiązane, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości następujących informacji:

[i] informacji o zawarciu w dniu 1 czerwca 2023 roku z CoOpera Finanzierungen Deutschland GmbH z siedzibą w Niemczech [Pożyczkodawca] umowy pożyczki w kwocie 0,7 mln EUR konwertowanej na akcje Spółki po cenie nominalnej. Przeprowadzenie konwersji uwarunkowane w umowie jest pomyślnym zakończeniem prowadzonych rozmów z Bankiem, jednak nie później niż do końca 2024 roku.

[ii] informacji o zawarciu w dniu 24 lipca 2023 roku pomiędzy Emitentem a Pożyczkodawcą i Kroner Medizintechnik GmbH [łącznie jako "Partnerzy"] listu intencyjnego [List intencyjny], który określa ramowe warunki współpracy podjętej w celu uzgodnienia docelowej umowy inwestycyjnej. W ramach prowadzonych rozmów Inwestorzy deklarują inwestycję docelowo kwoty 2 mln EUR poprzez objęcie akcji Spółki. Jednocześnie przedstawiciele Partnerów zaangażują się operacyjnie w rozwój AWM, w szczególności w zakresie komercjalizacji opracowanych przez Spółkę rozwiązań medycznych oraz będą wspierać finansowo, operacyjnie i strategicznie Spółkę, co wiązać się będzie również z uprawnieniem do powołania nowych członków Zarządu Emitenta. Okoliczność jakichkolwiek wiążących deklaracji związanych z potencjalną transakcją zgodnie z treścią Listu intencyjnego miała zostać poprzedzona

przeprowadzeniem ze strony Partnerów procesu due diligence, od wyników którego miały zależeć dalsze decyzje w ww. kwestiach.

[iii] informacji o pomyślnym zakończeniu w dniu 11 sierpnia 2023 roku przez Partnerów procesu due dilligence AWM, o którym mowa w pkt ii powyżej, który to proces warunkował zawarcie docelowej umowy inwestycyjnej. Strony po zakończonym ww. procesie rozpoczęły prace nad dokumentacją inwestycyjną, której zawarcie uzależnione zostało od zakończenia pomyślnie rozmów z Bankiem.

[iv] informacji o pomyślnym zakończeniu w dniu 30 lipca 2023 roku negocjacji z dodatkowym zainteresowanym inwestycją w Spółkę podmiotem zagranicznym ["Inwestor"]. Po zakończeniu ww. negocjacji zawarcie umowy inwestycyjnej uzależnione zostało od zakończenia pomyślnie rozmów z Bankiem.

Na bazie powyżej opisanych uzgodnień do dnia publikacji niniejszego raportu Partnerzy oraz Inwestor [z uwzględnieniem ww. pożyczki] wpłacili na konto Spółki łączną kwotę w wysokości 0,9 mln EUR, tytułem udzielonych Spółce pożyczek.

Przekazanie do publicznej wiadomości wskazanych powyżej informacji poufnych w dacie ich wystąpienia mogłoby w ocenie Emitenta naruszyć słuszny interes Spółki i mieć negatywny wpływ na proces negocjacji z Inwestorami i Bankiem, a nawet skutkować ich przerwaniem. W ocenie Spółki niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji nt. wsparcia ww. podmiotów w zakresie spłaty zadłużenia wobec Banku, jak również informacja nt. zainteresowania tych podmiotów zaangażowaniem finansowym w Spółkę mogłoby skutkować również włączeniem się w proces inwestycyjny podmiotów konkurencyjnych trzecich, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do utraty zainteresowania ze strony tych podmiotów, w związku z czym Spółka zostałaby więc pozbawiona potencjalnych korzyści wynikających z zaangażowania Inwestorów w tym możliwości zawarcia Porozumienia z Bankiem.

Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanych powyżej opóźnionych informacji poufnych.

Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »