Reklama

CUBEITG (CTG): Aktualizacja informacji dotyczącej wykonania umowy inwestycyjnejw sprawie nabycia udziałów w ITMED Sp. z o.o. (Opcja Call III) - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego CUBE.ITG S.A. ("Spółka", "Emitent”) nr 38/2014 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnejdotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w ITMED Sp. z o.o. ("Umowa Inwestycyjna")oraz raportu bieżącego nr 37/2015 w sprawie zawarcia umowy zmieniającej Umowę Inwestycyjną,Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 26 stycznia 2016 r. Rada Nadzorcza Emitentapodjęła uchwałęw sprawie wyrażenia zgody na warunki emisji akcji CUBE.ITG S.A. w ramach wykonania Opcji Call III Umowy Inwestycyjnej. Zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej w ramach Opcji Call III Spółce przysługuje prawo żądania sprzedaży 68 udziałów w ITMED, stanowiących 34% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED Sp. z o.o. za cenę 7,55 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 roku, a wierzytelności z tytułu zapłaty za ww. udziały mogą zostać potrącone z wierzytelnością z tytułu objęcia akcji Spółki.

Reklama

Informacja o wykonaniu Opcji Call I orazOpcji Call II w ramach Umowy Inwestycyjnej i nabyciu 66% udziałów w ITMED Sp. z o.o. została przekazana raportem bieżącym nr 39/2015 w dniu 3 czerwca 2015 r.

Woparciu o zgodę Rady Nadzorczej Zarząd Emitenta podejmiedziałania w celu przeprowadzenia przedmiotowej emisji akcji oraz wykonania Opcji Call III.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w ramach kapitału docelowego o kwotę 3.019.200 zł tj. z wysokości 16.868.494 zł do wysokości 19.887.694 zł, w drodze emisji 1.509.600 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2.Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na następujące warunki emisji:

1) cena emisyjna wyniesie 4,55 zł za jedną akcję,

2) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2016,

3) akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej oraz zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych, skierowanej przez Zarząd do MizarusSp. z o.o. w związku z realizacją Opcji Call III Umowy Inwestycyjnej,

4) akcje zostaną pokryte w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych w trybie art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Opłacenie akcji serii B2 nastąpi poprzez umowne potrącenie wymagalnych wierzytelności pieniężnych MizarusSp. z o.o. wobec Spółki z tytułu zapłaty za udziały będące przedmiotem Opcji Call III w wysokości 7.548.000 zł z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia przez MizarusSp. z o.o. akcji Spółki wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do MizarusSp. z o.o. w wysokości 6.868.680 zł. Brakująca część ceny za udziały będące przedmiotem Opcji Call III zostanie pokryta poprzez potrącenie z wierzytelnością Spółki względem Mizarus Sp. z o.o. wynikającą ze skupu akcji własnych Spółki i zaoferowaniu ich Mizarus Sp. z o.o. lub też z objęcia akcji Spółki przez Mizarus Sp. z o.o. w ramach kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji skierowaną w ramach subskrypcji prywatnej do Mizarus Sp. z o.o. – przy czym jeżeli taki skup akcji własnych lub podwyższenie kapitału zakładowego nie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia przez Spółkę oświadczenia o wykonaniu Opcji Call III wówczas Spółka wypłaci należną Mizarus Sp. z o.o. różnicę w cenie w formie pieniężnej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-26PAWEŁ WITKIEWICZ PREZES ZARZĄDUPAWEŁ WITKIEWICZ
2016-01-26ARKADIUSZ ZACHWIEJAWICEPREZES ZARZĄDUARKADIUSZ ZACHWIEJA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »