Reklama

UNIBEP (UNI): Aktualizacja informacji dotyczących warunkowej umowy na realizację inwestycji budowlanej w Kijowie

Raport bieżący nr 60/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 30 października 2018 r. w przedmiocie zawarcia z ukraińską spółką Martin Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie (Zamawiający) umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu kompleksu robót budowlanych i instalacyjnych związanych z zakończeniem budowy kompleksu handlowo – rekreacyjnego w Kijowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 11 grudnia 2018 r. aneksu do Umowy (Aneks).

Reklama

Na mocy Aneksu uzgodniono, że w celu uregulowania stosunków gospodarczych stron, podczas realizacji i płatności za część robót przed dniem wejścia w życie umowy kredytowej pomiędzy Zamawiającym i Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (Bank), Umowa weszła w życie w odniesieniu do ograniczonego kompleksu robót budowlano – montażowych oraz dostaw materiałów i wyposażenia (Ograniczony Zakres Robót) z ogólnego zakresu robót objętych Umową. Emitent przypomina, że w odniesieniu do robót nie objętych Aneksem, warunkiem wejścia Umowy w życie jest wejście w życie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem i uzyskanie przez Emitenta pisemnego potwierdzenia Banku.

Wynagrodzenie za wykonanie Ograniczonego Zakresu Robót wyniesie nie więcej niż ok. 8,75 mln euro netto, tj. ok. 37,6 mln zł netto (ostateczną wartość Wynagrodzenia Strony potwierdzą w odrębnym dokumencie), z czego kwota ok. 5,14 mln zł euro netto, tj. ok. 22,1 mln zł netto, zostanie wypłacona Emitentowi w drodze zaliczek ze środków własnych Zamawiającego.

Pozostałą część Wynagrodzenia Zamawiający zapłaci: i) w przypadku wejścia w życie umowy kredytowej pomiędzy Zamawiającym a Bankiem – ze środków pochodzących z kredytu; ii) w przypadku, gdyby umowa kredytowa pomiędzy Zamawiającym a Bankiem nie weszła w życie – ze środków własnych Zamawiającego.

Termin zakończenia realizacji Ograniczonego Zakresu Robót przewidziano w II kwartale 2019 r.

Aneks przewiduje postanowienia odnośnie możliwości jego rozwiązania przez każdą ze Stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania robót określonych w Aneksie. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdą postanowienia Umowy, z zastrzeżeniem, iż w razie w razie sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a treścią Aneksu rozstrzygające znaczenie ma Aneks. W zakresie nieuregulowanym w Aneksie ani w Umowie obowiązuje prawo ukraińskie.

Pozostałe postanowienia Aneksu nie odbiegają od przyjętych standardów stosowanych dla tego rodzaju umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-11Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »