Reklama

UNIBEP (UNI): Aktualizacja informacji nt. sporu z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 informującego o zawarciu przez konsorcjum firm (Konsorcjum) UNIBEP S.A. (Lider Konsorcjum, Emitent, Spółka) oraz Most Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) z Województwem Podlaskim - Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Zamawiający) umowy (Umowa) na wykonanie inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości” (Inwestycja), raportu bieżącego nr 14/2018 w przedmiocie odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum z udziałem Emitenta oraz raportu bieżącego nr 20/2018 informującego o złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a także w nawiązaniu do informacji nt. zdarzeń dotyczących sporu pomiędzy Konsorcjum a Zamawiającym prezentowanych na gruncie kolejnych raportów okresowych za okresy sprawozdawcze w latach 2018 – 2019, w tym w szczególności w raportach rocznych za 2018 i 2019 r., Zarząd UNIBEP S.A. informuje o powzięciu w dniu 14 sierpnia 2020 r. wiadomości o złożeniu przez Zamawiającego do właściwego sądu, pisma procesowego stanowiącego rozszerzenie powództwa, w ramach którego Zamawiający domaga się od Emitenta zapłaty kwoty kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy w wysokości ok. 8,3 mln zł, o żądanie zasądzenia na rzecz Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przewyższającego, zdaniem Zamawiającego, wartość w/w kary umownej, tj. kwoty ok. 104 mln zł. Na moment sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent oczekuje na doręczenie powyższego pisma procesowego przez Sąd.

Reklama

Jak wskazano w w/w piśmie procesowym, odszkodowanie uzupełniające zostało obliczone przez Zamawiającego jako różnica między wysokością wynagrodzenia brutto Konsorcjum z tytułu realizacji Umowy, a wysokością wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą kontynuującym realizację Inwestycji oraz z pomniejszeniem o kwotę kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2018.

Emitent wskazuje, że żądanie zapłaty odszkodowania uzupełniającego stanowi kontynuację roszczeń Zamawiającego w stosunku do Konsorcjum wywodzonych z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. O zasadności odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego oraz wynikłych stąd roszczeń rozstrzygnie Sąd, przy czym Emitent niezmiennie stoi na stanowisku, iż dokonał skutecznego odstąpienia od Umowy, wobec czego wszelkie roszczenia wywodzone przez Zamawiającego nie mają podstaw prawnych.

Emitent podtrzymuje stanowisko, iż analogicznie jak roszczenie Zamawiającego o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy, tak również powyższe roszczenie Zamawiającego o odszkodowanie uzupełniające jest w całości bezzasadne. Spółka w pełnej rozciągłości kwestionuje szkodę, którą miałby doznać Zamawiający, zarówno co do zasady, jak też co do wysokości. Intencją Emitenta jest skorzystanie z wszelkich narzędzi prawnych celem ograniczenia ryzyka powstania ewentualnych zobowiązań Emitenta w związku z roszczeniami Zamawiającego.

Emitent przypomina, że obecnie pomiędzy stronami toczy się spór sądowy, w ramach którego do łącznego rozpoznania połączone zostały sprawy o zapłatę z powództwa Konsorcjum na łączną kwotę ok. 36,34 mln zł z powództwem Zamawiającego o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia w wysokości ok. 8,3 mln zł, zaś po uwzględnieniu opisanego powyżej rozszerzenia powództwa – powództwo Zamawiającego dotyczyć będzie kwoty łącznej ok. 112,3 mln zł plus odsetki.

Równolegle Strony oczekują na rozstrzygnięcie przez Sąd II instancji sprawy o ustalenie, że Zamawiającemu nie przysługuje wymagalne roszczenie o zapłatę kary umownej, z którym związane było udzielone przez Konsorcjum zabezpieczenie gwarancyjne.

Emitent wskazuje jednocześnie, iż mając na uwadze przedstawioną powyżej argumentację okoliczność rozszerzenia przedmiotowego powództwa na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie wpływa, w ocenie Spółki, na konieczność dokonywania jednorazowych operacji o charakterze księgowym. Emitent zastrzega jednocześnie, iż aspekt ten będzie poddawany wnikliwym analizom w szczególności w związku z czynnościami rewizji finansowej realizowanymi na potrzeby przygotowania sprawozdań finansowych.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z opisanym powyżej sporem Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-14Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »