Reklama

POLICE (PCE): Aktualizacja informacji o zdarzeniu jednorazowym wpływającym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za IV kwartał 2020 roku oraz za 2020 rok. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2021 z dnia 18 marca 2021 roku i nr 4/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

W dniu 30 marca 2021 roku Zarząd Spółki zweryfikował częściowo ujęcie w księgach rachunkowych Spółki pod datą 31 grudnia 2020 roku odwrócenia odpisów aktualizujących wartość majątku. Powyższe jest konsekwencją rekomendacji biegłego rewidenta Spółki, który mimo, iż podczas badania aprobował założenia i metodologię testów, które wskazały na odpowiednio wyższą wartość użytkową aktywów, 29 marca 2021 r. ostatecznie skonkretyzował rekomendację co do nieodwracania niektórych odpisów i utrzymania w stosunku do niektórych z nich praktyki z wcześniejszych dwóch lat, zgodnie z którą Spółka, kierując się dodatkową ostrożnością, nie decyduje się na ich odwracanie, pomimo oszacowania wartości użytkowej na poziomie wyższym niż wartość księgowa majątku.

Reklama

W konsekwencji wpływ (podwyższenie wyników) odwrócenia odpisów aktualizujących wartość majątku będzie ograniczony dla wyników jednostkowych Emitenta do:

a) EBITDA: 13,00 mln zł,

b) wynik netto: 10,53 mln zł,

a dla wyników skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Emitenta do:

a) EBITDA: 12,58 mln zł,

b) wynik netto: 10,19 mln zł.

Jednocześnie Spółka przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta za IV kwartał 2020 roku:

Przychody: 663,74 mln zł,

EBITDA: 59,28 mln zł,

Wynik netto: 76,67 mln zł.

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za rok 2020:

Przychody: 2 427,97 mln zł,

EBITDA: 194,42 mln zł,

Wynik netto: 123,41 mln zł.

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na wyższy poziom wyników finansowych wypracowanych w IV kwartale 2020 roku w stosunku do skonsolidowanych wyników opublikowanych przez Emitenta w analogicznych okresach trzech lat poprzednich. Jednocześnie skonsolidowane wyniki wypracowane w IV kwartale 2020 roku odbiegają od oczekiwań rynkowych.

Zarząd Spółki informuje, że ww. wyniki uwzględniają:

- rekompensaty należne Emitentowi za lata 2019 i 2020 z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 21,47 mln zł,

- wycenę instrumentów pochodnych oraz mechanizmów wyjścia Współsponsorów z akcjonariatu wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej Grupa Azoty Polyolefins S.A. realizującej strategiczny projekt inwestycyjny "Polimery Police” w kwocie 21,61 mln zł (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 24 marca 2021 roku) oraz

- wskazane powyżej rozwiązania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w kwocie 12,58 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawozdania finansowe Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za 2020 rok są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego ostateczne wartości i wyniki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu rocznego za 2020 rok.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) ("MAR”).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30 Wojciech Wardacki Prezes Zarządu
2021-03-30 Mariusz Kądziołka Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »