Reklama

GETIN (GTN): Aktualizacja informacji poufnej

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. na mocy porozumienia (dalej: "Porozumienie”) strony rozwiązały przedwstępną umowę sprzedaży akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej "Białoruski Bank Małego Biznesu" z siedzibą w Mińsku (ЗАО "Белорусский Банк Малого Бизнеса") (dalej: "Bank") zawartą w dniu 29 października 2014 r. przez Emitenta i Getin International S.A., spółkę zależną od Emitenta (jako sprzedającymi), z następującymi podmiotami: Spółką z dodatkową odpowiedzialnością Biełwirineja (Общество с дополнительной ответственностью "Белвиринея") z siedzibą w Mińsku, Panem Safronienko Romanem Władimirowiczem, Panią Wit’ko Tatianą Igoriewną oraz Panią Szymanskają Ałłą Pawłowną (jako kupującymi) (dalej "Umowa 1”).

Reklama

Jednocześnie Emitent informuje, że wraz z rozwiązaniem Umowy 1 Emitent, jako sprzedający, zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji Banku (dalej: "Umowa 2"). Umowa 2 została zawarta z Moldasig S.A. z siedzibą w Kiszyniowie, Mołdawia i dotyczy sprzedaży łącznie 287.688 akcji stanowiących własność Emitenta o wartości nominalnej 237.000,00 rubli białoruskich każda (równowartość 58,78 zł według średniego kursu rubla białoruskiego obowiązującego w dniu zawarcia umowy) (dalej: "Akcje"), stanowiących 95,5067% kapitału zakładowego Banku za cenę wynoszącą 20,93 euro za jedną akcję (równowartość 88,65 zł według średniego kursu euro obowiązującego w dniu zawarcia umowy). Łączna cena za Akcje wyniesie 6 021 309,84 euro

(równowartość 25 502 655,70 zł według średniego kursu euro obowiązującego w dniu zawarcia umowy), co stanowi 104% wartości księgowej Banku. Emitent zobowiązał się w Umowie 2 do zapewnienia sprzedaży przez Getin International S.A. (spółka zależna od Emitenta) 1 akcji Banku, której właścicielem jest Getin International S.A. na rzecz Moldasig S.A. lub wskazanej przez niego osoby za cenę wynoszącą 20,93 euro. Wyżej wymieniona sprzedaż ma nastąpić po nabyciu przez Moldasig S.A. Akcji od Emitenta.

Przeniesienie własności Akcji nastąpi za pośrednictwem profesjonalnego uczestnika rynku papierów wartościowych Republiki Białorusi na podstawie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Akcji, która zostanie zawarta pomiędzy stronami. Finalizacja transakcji sprzedaży akcji Banku uzależniona jest od uzyskania przez Kupującego zezwolenia Narodowego Banku Republiki Białorusi i Narodowej Komisji ds. Rynku Finansowego Republiki Mołdawii na nabycie Akcji oraz braku sprzeciwu właściwego organu antymonopolowego Republiki Białorusi.

W związku z zawarciem Porozumienia oraz Umowy 2 nastąpiła zmiana kupującego oraz ustalono ostateczną cenę za Akcje w wysokości 20,93 euro za jedną akcję. Poza wyżej wymienionymi pozostałe warunki Umowy 2 nie odbiegają istotnie od warunków Umowy 1.

Kupujący nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem.

O zawarciu Umowy 1 Emitent informował w drodze raportu bieżącego nr 60/2014 z dnia 29 października 2014 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1382).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-23Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2015-01-23Radosław BonieckiWiceprezes Zarządu
2015-01-23Rafał JuszczakWiceprezes Zarządu
2015-01-23Izabela LubczyńskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »