Reklama

SILVAIR-REGS (SVRS): Aktualizacja informacji w sprawie emisji papierów wartościowych Silvair, Inc. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Silvair, Inc. ("Spółka”) nr 15 z dnia 8 sierpnia 2019 r. Spółka informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. Rada Dyrektorów Spółki przyjęła uchwały w sprawie istotnych zmian warunków emisji papierów dłużnych zamiennych na akcje zwykłe Spółki (ang. convertible promissory notes) wyemitowanych zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów Spółki z 8 sierpnia 2019 r. ("Zmienione Papiery Zamienne”). Terminy wyróżnione w niniejszym raporcie wielką literą a niezdefiniowane w nim mają znaczenie przypisane im w raporcie bieżącym Spółki nr 15 z dnia 8 sierpnia 2019 r.

Reklama

Decyzją Rady Dyrektorów, warunki Zmienionych Papierów Zamiennych przewidują, że:

(1) łączna wartość nominalna zobowiązań, które Spółka może zaciągnąć na podstawie Zmienionych Papierów Zamiennych zostaje zwiększona z 5,5 mln USD do 6,0 mln USD;

(2) Dzień Wymagalności Zmienionych Papierów Zamiennych zostaje zmieniony w taki sposób, że posiadacze Zmienionych Papierów Zamiennych mają prawo żądać wykupu Zmienionych Papierów Zamiennych i zapłaty kwoty głównej wraz z narosłymi a niewypłaconymi odsetkami w każdym czasie po, odpowiednio, 31 grudnia 2020 r., 2021 r. lub 2022 r., w zależności od warunków emisji i daty emisji poszczególnych Zmienionych Papierów Zamiennych;

(3) mechanizm zamiany zostaje zmodyfikowany w taki sposób, że na podstawie Zmienionych Papierów Zamiennych Kwota Konwersji (ang. Conversion Amount) zostanie zamieniona na akcje zwykłe nowej emisji Spółki tylko w przypadku: (i) Zmiany Kontroli, w rozumieniu Zmienionych Papierów Zamiennych; (ii) lub w dniach 15 grudnia 2020 r., 2021 r. lub 2022 r. (w zależności od warunków i daty emisji danego Zmienionego Papieru Zamiennego), przy czym zamiana nie będzie skutkowała ustaleniem wyemitowania przez Spółkę w ciągu poprzedzających ją 12 miesięcy: (i) 20% liczby akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na dzień przypadający 12 miesięcy przed zamianą ani (ii) akcji w liczbie określonej w Zmienionych Papierach Zamiennych, tzn. 1.073.757 akcji w 2020 r., 1.168.928 akcji w 2021 r. i 1.423.178 akcji w 2022 r., w zależności od tego, która z tych liczb akcji będzie niższa. Ponadto, zgodnie z warunkami Zmienionych Papierów Zamiennych Papiery nie będą zamieniane na nowo emitowane akcje zwykłe Spółki w przypadku żadnego Nowego Finansowania Kapitałowego, w rozumieniu Papierów Zamiennych.

(4) ustala się, że Zmienione Papiery Zamienne zostaną zamienione na nowo emitowane akcje zwykłe Spółki po ustalonej cenie wynoszącej 1,65 USD ("Cena Zamiany”). W szczególności, w wyniku Zamiany Spółka wyemituje na rzecz posiadaczy Zmienionych Papierów Zamiennych akcje zwykłe Spółki w liczbie będącej ilorazem Kwoty Konwersji i Ceny Zamiany.

Spółka oczekuje, że w wyniku Zamiany Zmienionych Papierów Zamiennych wyemituje: (i) 1.073.757 akcji zwykłych do końca 2020 r.; (ii) 1.168.928 akcji zwykłych do końca 2021 r., oraz (iii) 1.423.178 akcji zwykłych do końca 2022 r.

Pozostałe warunki Papierów Zamiennych opisane w raporcie bieżącym spółki nr 15 z 8 sierpnia 2019 r. pozostają bez zmian. Zmiany Zmienionych Papierów Zamiennych podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia oraz wchodzą w życie i stają się wiążące dla posiadaczy Papierów Zamiennych z chwilą wyrażenia pisemnej zgody posiadaczy Zmienionych Papierów Zamiennych posiadających co najmniej większość łącznej niespłaconej kwoty Zmienionych Papierów Zamiennych.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał stanowi realizację obowiązków informacyjnych, którym podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale ("Papiery Wartościowe”) nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować jakiejkolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery Wartościowe będą "zastrzeżonymi papierami wartościowymi” w rozumieniu Reguły 144(a)(3) (ang. Rule 144(a)(3)) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych, a transakcje zabezpieczające z udziałem Papierów Wartościowych nie mogą być zawierane inaczej niż zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie jest przeznaczony do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady lub Japonii.

Niniejszy materiał oraz oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach, a osoby odbierające niniejszy materiał lub ofertę powinny uzyskać informacje na temat takich ograniczeń oraz ich przestrzegać, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego materiału żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Niniejszy materiał jest skierowany i adresowany wyłącznie do osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które są "kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu odpowiednich przepisów. Ponadto, w Wielkiej Brytanii niniejszy materiał podlega dystrybucji na rzecz oraz jest skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych, którzy (i) są firmami inwestycyjnymi (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) brytyjskiego Zarządzenia z 2005 roku o Promocji Usług Finansowych wydanego na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocje Finansowe) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Zarządzenie o Promocji Usług Finansowych”), (ii) osób, które można zaliczyć do którejkolwiek z kategorii osób opisanych w art. 49 Zarządzenia o Promocji Usług Finansowych lub (iii) wszelkich innych osób, którym może w innym przypadku zostać zgodnie z prawem przedstawiony (wszystkie te osoby łącznie są nazywane "uprawnionymi osobami”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których wspomniane materiały dotyczą, są dostępne wyłącznie na rzecz uprawnionych osób w Wielkiej Brytanii oraz inwestorów kwalifikowanych w jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Wielką Brytanią i będą realizowane wyłącznie z takimi osobami.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-10Adam GembalaCzłonek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »