Reklama

ULTGAMES (ULG): Aktualizacja polityki dywidendowej Spółki oraz rekomendacja Zarządu co do dywidendy za 2020 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2021

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 79/2019 z dnia 15.05.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą aktualizacji polityki dywidendowej Spółki.

W związku z powyższym poniżej Zarząd przekazuje aktualnie obowiązującą treść polityki dywidendowej:

"Zarząd Spółki zamierza regularnie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy.

Reklama

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy.

Zarząd Spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy za poprzedni rok obrotowy w wysokości nie mniej niż 30 i nie więcej niż 75% zysku netto wskazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w przypadku gdy planowane wpływy ze sprzedaży gier w bieżącym roku są większe niż planowane potencjalne inwestycje i koszty tworzenia gier w bieżącym roku a po wypłacie dywidendy w kasie Spółki pozostanie wystarczająca ilość gotówki na nowe inwestycje i pokrycie kosztów wytworzenia gier.

Polityka dywidendowa Spółki na przyszłe lata może ulec zmianie, w zależności od wielkości możliwych inwestycji w kolejnych latach.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

- osiągnięty przez Spółkę w danym roku obrotowym poziom zysku netto, w tym w szczególności poziom zysku z działalności operacyjnej;

- potrzeby inwestycyjne - w tym głównie inwestycje w tworzenie nowych zespołów, czy to w postaci zespołów własnych (wewnętrznych) czy też tworzenia spółek celowych, bądź też akwizycji istniejących już podmiotów.

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, Zarząd kierując się maksymalizacją wartości akcji, może w poszczególnych latach rekomendować odmienny poziom dywidendy od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.

Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Spółki, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia, które nie jest związane rekomendacją Zarządu.

Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie na poziomie niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej.”

Jednocześnie po dokonaniu analizy obecnej sytuacji finansowej Spółki, przyszłych inwestycji i zakładanych przychodów Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego za 2020 r. w wysokości 2 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 10 460 000 zł.

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Na dzień 31.12.2020 r. Spółka posiadała wolne środki w postaci gotówki w ilości 16,7 mln zł. Plan na 2021 r. zakłada że Spółka umocni swoją pozycję na Nintendo oraz istotnie zwiększy przychody w segmencie pozostałych dużych konsol, co mają umożliwić m.in. premiery takich gier jak Mr Prepper (wszystkie konsole), Car Mechanic Simulator 18 (Nintendo), UBOAT (wszystkie konsole), Drug Dealer Simulator (Nintendo), czy Builders of Egypt (wszystkie konsole).

Swoje nadzieje Zarząd wiąże także z premierami gier na PC w sklepie STEAM. Rok 2020 był bardzo słaby jeśli chodzi o premiery na tej platformie – nie została wydana żadna istotna gra. Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku powinna być premiera 2 części gry Ultimate Fishing Simulator – planowana do wydania w formule wczesnego dostępu, a także premiery innych gier, z których kilkanaście posiada listy życzeń w sklepie Steam na poziomie 20-60 tys. zapisów.

Zarząd zaznacza, że chcąc realizować wzrost przychodów, a co z tym związane zwiększać ilość wydawanych tytułów (przy założeniu wydawania kilku większych gier rocznie), wymagane jest większe zaangażowanie kapitałowe w nowe produkcje, stąd też propozycja wypłaty dywidendy na poziomie 2 zł na jednej walor (tj. ok 63% % zysku netto). W ocenie Zarządu z jednej strony pozwoli to na zrealizowanie oczekiwań akcjonariuszy a z drugiej zapewni pełną swobodę finansową dla Spółki i realizację jej strategii, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysku netto w kolejnych latach.

Zarząd Spółki rekomenduje jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) 10 czerwca 2021 r. a jako termin wypłaty dywidendy 21 czerwca 2021 r.

Zarząd przedstawi powyższy wniosek Radzie Nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Mateusz ZawadzkiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »