Reklama

MANGATA (MGT): Aktualizacja prognozy wyników finansowych na rok 2010.

Raport bieżący nr 7/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przedstawia Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania prognoz finansowych opublikowanych w dniu 2.03.2010 raportem bieżącym nr 5:

1. Jednostkowe prognozy wyników na rok 2010 Spółki ZETKAMA S.A.

Spółka ZETKAMA S.A. przedstawia weryfikację prognozy na rok 2010.

W zakresie przychodów ze sprzedaży prognoza zostaje podwyższona do 95,9 mln zł. Przyrost sprzedaży wynika z większego od planowego popytu na armaturę i odlewy oferowane przez Spółkę. Zwiększenie popytu w zakresie tych produktów jest wynikiem stopniowej poprawy koniunktury w gospodarce oraz aktywizacji działań działu marketingu i sprzedaży Spółki.

Prognoza EBITDA zostaje podwyższona do poziomu 9,9 mln zł. Prognoza Zysku netto zostaje podwyższona do poziomu 3,7 mln zł. Uzyskanie EBIDTA i zysku netto wyższego od zakładanego pierwotnie jest możliwe dzięki większemu wolumenowi sprzedaży, który generuje dodatkowy zysk brutto ze sprzedaży i pokrywa wyższe od planowanych koszty surowców.

Oryginalna prognoza Spółki dominującej ZETKAMA S.A. przedstawiała się następująco:

ď�� przychody ze sprzedaży 81,35 mln zł,

ď�� zysk netto 3,47 mln zł,

ď�� EBITDA 8,97 mln zł.

Zweryfikowana prognoza Spółki dominującej ZETKAMA S.A. przedstawia się następująco:

ď�� przychody ze sprzedaży 95,9 mln zł,

ď�� zysk netto 3,7 mln zł,

ď�� EBITDA 9,9 mln zł.

2. Prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej ZETKAMA na rok 2010.

Grupa ZETKAMA . przedstawia weryfikację prognozy na rok 2010.

W zakresie prognoza zostaje podwyższona do 196,7 mln zł. Przyrost sprzedaży Grupy jest możliwy dzięki większemu od planowego popytowi na armaturę i odlewy oferowane przez spółkę macierzystą ZETKAMA S.A. Zwiększenie popytu w zakresie tych produktów jest wynikiem stopniowej poprawy koniunktury w gospodarce oraz aktywizacji działań działu marketingu i sprzedaży Spółki.

Prognoza EBITDA pozostaje na poziomie 17,2 mln zł.

Prognoza zysku netto zostaje obniżona do poziomu 5,4 mln zł. Przyczynami niższego spodziewanego zysku netto jest:

-niższy od zakładanego spodziewany zysk netto w Spółce zależnej MCS Sp. z o.o. spowodowany większą amortyzacją związaną z większą wartością aktywów trwałych powstałą w wyniku ostatecznego rozliczenia nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez Spółkę oraz niższą od zakładanej dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży,

-wyższe od zakładanych pierwotnie koszty odsetek od kredytów i różnic kursowych

- wyższy od zakładanego szacowany podatek dochodowy wynikający z rozwiązana aktywa na podatek odroczony przez Spółkę ZETKAMA S.A. (zakończenie dzierżawy zakładu w Węgierskiej Górce) oraz spółkę zależną ŚRUBENA UNIA S.A.

Oryginalna prognoza Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. przedstawiała się następująco:

przychody ze sprzedaży 180,81 mln zł,

zysk netto 6,59 mln zł,

EBITDA 17,17 mln zł.

Zweryfikowana prognoza Grupy Kapitałowej ZETKAMA S.A. przedstawia się następująco

przychody ze sprzedaży 196,7 mln zł,

zysk netto 5,4 mln zł,

EBITDA 17,2 mln zł.

Prognoza finansowa nie została poddana w żadnym stopniu ocenie biegłego rewidenta.
Leszk Jurasz - Prezes Zarządu
Piotr Wielesik - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: wyniki finansowe | aktualizacja | Zetkama SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »