AUXILIA (AUX): Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Auxilia S.A. (dalej "Spółka” lub "Emitent”) niniejszym informuje, że nastąpiła weryfikacja i potwierdzenie strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. w 2019 r., której kształt Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości w treści niniejszego raportu w związku z istotnym – w ocenie Zarządu Emitenta – wpływem przyjętej strategii rozwoju Grupy na jej przyszłe wyniki finansowe oraz wartość rynkową akcji Emitenta.

Reklama

Strategia Grupy konsekwentnie opiera się na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających przy obsłudze przynajmniej jednego z elementów takiego jak:

- innowacyjne rozwiązanie prawne lub ekonomiczne,

- specjalistyczna wiedza lub zapotrzebowanie na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań lub

wdrożeniu dochodzenia należności.

Istnienie rynkowej potrzeby przynajmniej w jednym z tych obszarów pozwala na dostarczanie wysokiej wartości na rzecz Klientów, którzy z różnych powodów nie mają samodzielnego dostępu do tego rodzaju zasobów. Jednocześnie należności znajdujące się w spektrum zainteresowań Emitenta, oprócz kryterium wysokiej wartości powinny dawać prawdopodobieństwo zaspokojenia się z nich zdecydowanie większe, niż przeciętne należności handlowe w obrocie gospodarczym. Dotyczy to tym samym należności do podmiotów o bardzo wysokiej zdolności płatniczej. Kryterium to spełnia zarówno dotychczasowa aktywność Emitenta w obszarze wysokowartościowych i poważnych szkód komunikacyjnych, jak i w nowych obszarach działalności. Jednocześnie aktywność ta pozwala na budowanie wysokowartościowego i wysokopłynnego portfela należności Spółki.

Strategia Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. zakłada dalszy rozwój tak prowadzonej działalności. Emitent na potrzeby komunikatu prezentuje ją w modelu obejmującym następujące obszary:

- obszar sprzedaży,

- obszar oferty produktowej,

- obszar finansów,

- obszar obsługi prawnej,

- obszar procesów wewnętrznych.

W obszarze sprzedaży Emitent zamierza zwiększać efektywność operacyjną istniejących sieci sprzedaży. Przez zwiększanie efektywności Emitent rozumie zarówno efektywność operacyjną jak i efektywność finansową (rentowność) podejmowanych działań. Na poziomie strategicznym Emitent planuje kontynuację strategii dywersyfikacji posiadanych kanałów sprzedażowych. Emitent, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, będzie podejmował działania w kierunku elastycznego doboru optymalnych modeli sprzedażowych, dedykowanych nowym produktom i usługom Grupy Kapitałowej, co może prowadzić i prowadzi do tworzenia nowych kanałów i sieci sprzedaży albo modelowania obecnie istniejących. W 2019 r. Emitent planuje pozyskać roszczenia odszkodowawcze o wartości około 70 mln zł.

W obszarze oferty produktowej Emitent będzie podejmował działania w kierunku: identyfikacji, testowania i wdrażania do sprzedaży nowych produktów skierowanych do właścicieli należności opisanych w pierwszym akapicie. Celem tego działania jest konsekwentne zwiększanie skali działalności w zakresie pozyskiwania i obsługi takich należności. W polu zainteresowania Spółki jest również możliwość dostarczania dodatkowych produktów dla Klientów z poszczególnych segmentów rynku, w których Emitent jest lub planuje być aktywny. W tym zakresie, Spółka widzi możliwość i testuje rozwiązania, które pozwalają na dostarczanie Klientom dodatkowej wartości, bez zmiany profilu działalności i podstawowego obszaru działania, przy wykorzystaniu posiadanych nadwyżek operacyjnych. Celem jest sukcesywne rozszerzanie oferty usług Emitenta, tak aby dywersyfikować ryzyko biznesowe prowadzonej działalności oraz rozszerzać skalę działalności, jak również w pełni wykorzystywać potencjał Spółki i danego segmentu rynku.

W obszarze finansów Emitent będzie koncentrował swoje działania na zwiększaniu dostępności źródeł finansowania oraz optymalizacji wskaźnika cyklu rotacji aktywów trwałych, tj. skrócenia czasu oczekiwania na przychody z pozyskanych spraw odszkodowawczych. Jednym z kluczowych narzędzi optymalizacji wskaźnika cyklu rotacji aktywów trwałych będzie wypracowany model quasi-sekurytyzacji, w ramach którego Emitent realizuje przychody z pozyskiwanego portfela należności długoterminowych w krótkim okresie czasu, zarządzając w ten sposób wskaźnikiem cyklu rotacji gotówki. W 2019 r. Emitent planuje zrealizować z tego tytułu przychód na poziomie 9,24 mln zł.

W obszarze obsługi prawnej Emitent zasadniczo nadal zamierza realizować go poprzez spółkę zależną Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. W ujęciu strategicznym rola zależnej Spółki prawniczej sprowadza się do:

- zapewnienia Klientom Emitenta wszelkich instrumentów prawnych, łącznie z drogą inicjowania sporów

sądowych, które doprowadzą do odzyskania należności opisanych w akapicie pierwszym,

- zapewnienia Emitentowi instrumentów wsparcia prawnego przy wycenie i ocenie ryzyka przy przyjęciu do

obsługi i obsłudze należności, o których mowa w akapicie pierwszym,

- identyfikacji i oceny prawnej nowych obszarów aktywności i segmentów rynku w których występują należności

pozostające w spektrum zainteresowań Emitenta.

Powyższe powoduje zapotrzebowanie na utrzymywanie własnej, stałej, wysoce wyspecjalizowanej obsługi prawnej w tym zakresie.

Strategia obsługi prawnej w obszarze sporów odszkodowawczych ukierunkowana jest na uzyskanie maksymalnej możliwej kwoty odszkodowania wraz z wszystkimi należnościami ubocznymi, w możliwe najkrótszym terminie. Kryterium maksymalnie możliwej kwoty do uzyskania uzupełniane jest o kryterium satysfakcjonującej kwoty. Przy ocenie satysfakcjonującej wysokości brane są pod uwagę takie elementy i wskaźniki jak aktualne potrzeby Klienta, koszt kapitału, wartość pieniądza w czasie, obietnica marki i satysfakcja Klienta, które mają dostarczać mu wysoką wartość usługi.

W każdym z nowych produktów zakłada się realizację strategii dostarczania Klientowi wysokiej jakości poprzez uzyskiwanie wysokich odszkodowań lub dostarczanie wysoko wyspecjalizowanej usługi doradczej.

Model obsługi prawnej przyjęty w strategii może być uzupełniany o inne modele, lub zmieniony jeśli przyczyni się to w większym stopniu do realizacji celów strategicznych i zwiększenia jakości usługi dostarczanej Klientowi.

W obszarze procesów wewnętrznych strategia Emitenta opiera się na identyfikacji i kwalifikowaniu kluczowych procesów, które w najistotniejszym stopniu przyczyniają się do realizacji celów strategicznych, oraz ich pomiarze. Jednym z kluczowych procesów przy realizacji strategii jest proces identyfikacji nowych nisz rynkowych i wdrażania nowych produktów. Wobec zmienności otoczenia rynkowego i potrzeb Klientów Spółka identyfikuje jako niezwykle istotny proces stałego przeglądu kluczowych procesów pod kątem ich dopasowania do celów strategicznych i zmieniającego się otoczenia. Ma to zapewnić odpowiednią elastyczność organizacji i możliwość szybkiego reagowania na zmiany, przy jednoczesnym zapewnieniu dotrzymania kluczowych standardów działania i obsługi. Dodatkowo synergicznie wspiera to proces uczenia się i rozwoju oraz wchodzenia w nowe nisze rynkowe.

Realizacja założeń strategii rozwoju będzie stale monitorowana przez Zarząd Emitenta, a jej efekty powinny przyczynić się do wzrostu wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz zwiększenia wartości Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Kamila BarszczewskaWiceprezes ZarząduBarszczewska
2019-02-15Bożena HagerProkurentHager

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »