Reklama

VISTAL (VTL): Aktualizacja wyceny długoterminowych kontraktów budowlanych oraz odpisy aktualizujące wartość należności

Raport bieżący nr 26/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka”), informuje iż w dniu 09 września 2017 r. zakończył przegląd długoterminowych kontraktów budowlanych Spółki w zakresie szacowanych przychodów i kosztów. W wyniku tego przeglądu Spółka podjęła decyzję o dokonaniu aktualizacji budżetów tych kontraktów, uwzględniając zdarzenia zidentyfikowane przez Spółkę na tym etapie. Aktualizacja ta znalazła odzwierciedlenie w przekazanych przez Spółkę biegłemu rewidentowi w dniu 9 września 2017 r. sprawozdaniach finansowych Spółki (jednostkowym i skonsolidowanym) na potrzeby ich okresowego przeglądu przez biegłego rewidenta.

Reklama

Spółka szacuje, że w wyniku aktualizacji tych budżetów, może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych i zakończonych kontraktach budowlanych Spółki, co wpłynie negatywnie na jednostkowy wynik finansowy brutto Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 42,9 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 88,1 mln PLN.

Istotny wpływ na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto Spółki miały aktualizacje budżetów poniższych długoterminowych kontraktów budowlanych Spółki:

- kontraktu budowlanego Spółki, o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 37/2015, realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Marine&Offshore, w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją robót oraz brakiem zamówień w ramach zawartej umowy ramowej, o zawarciu której Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 63/2015; w wyniku dokonanego przeglądu, Spółka podjęła decyzję o zamknięciu i nie wycenianiu przedmiotowych kontraktów, co obniży jednostkowy wynik brutto Spółki o kwotę około 14,4 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. o kwotę około 29,9 mln PLN;

- kontraktu budowlanego Spółki, o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 36/2016, realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Marine&Offshore, w związku z niedoszacowaniem kosztów realizacji projektu; w wyniku dokonanego przeglądu, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów, co obniży jednostkowy wynik brutto Spółki o kwotę około 1,9 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. o kwotę około 16,6 mln PLN;

- kontraktu budowlanego Spółki, o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 46/2016, realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Budownictwo, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu; w wyniku dokonanego przeglądu, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 6,1 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. o kwotę około 10 mln PLN;

- kontraktu budowlanego Spółki, o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 65/2015, realizowanego dla krajowego klienta z segmentu Infrastruktura, w związku z nieprzewidzianymi kosztami wydłużenia czasu realizacji kontraktu na skutek zmian projektowych w dokumentacji wykonawczej oraz trudnych do przewidzenia warunków terenowych realizacji kontraktu; w wyniku dokonanego przeglądu, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów, co obniży jednostkowy wynik brutto Spółki o kwotę około 9,3 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. o kwotę około 10,5 mln PLN; oraz

- kontraktu budowlanego Spółki, o zawarciu którego Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 60/2016, realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Infrastruktura, w związku z przewidywanym zwiększeniem kosztów realizacji kontraktu; w wyniku dokonanego przeglądu, Spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów, co obniży jednostkowy wynik brutto Spółki o kwotę około 1,8 mln PLN oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. o kwotę około 6,5 mln PLN.

Spółka informuje ponadto, iż podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 3,4 mln PLN. Odpis aktualizujący wartość należności przeterminowanych obniży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy brutto Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r.

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. są obecnie przedmiotem przeglądu prowadzonego przez biegłego rewidenta. W związku z czym, powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Nie mniej jednak, z uwagi na ich możliwy istotny wpływ na wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r., Spółka podjęła decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

W związku z powyższymi informacjami a także wpływem planowanych odpisów aktualizujących na wynik finansowy Spółki i jej grupy kapitałowej, Spółka zamierza rozpocząć rozmowy ze swoimi partnerami biznesowymi w celu określenia warunków dalszej współpracy w zaistniałej sytuacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-09Ryszard Matyka Bogdan MalcPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Ryszard Matyka Bogdan Malc

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »