Reklama

PBG (PBG): Aktualizacja zasad kredytu udostępnionego przez BZ WBK S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego 48/2005 z dnia 01 lipca 2005 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/48-2005-zawarcie-umowy-znaczacej.html) oraz raportu bieżącego 85/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/85-2008-zawarcie-aneksu-do-umowy-kredytowej.html) i raportu 91/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku ( dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/91-2009-generalna-umowa-o-limit-kredytowy-z-bz-wbk-sa-aktualizacja-informacji.html ), Zarząd Spółki PBG SA informuje o powzięciu w dniu 11 stycznia br. informacji o zawarciu z dniem 30 grudnia 2011 roku umów aktualizujących zasady limitu kredytowego udzielonego na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2005 roku, zawartej z Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Bank").

Reklama

W oparciu o aneks do generalnej umowy o limit kredytowy, zawartej pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWĄ POLSKA S.A. i HYDROBUDOWĄ 9 S.A., strony rozwiązały dotychczasową umowę z dniem 30 grudnia 2011 roku.

Jednocześnie spółki z Grupy Kapitałowej PBG tj: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i HYDROBUDOWA 9 S.A., zawarły w dniu 30 grudnia 2011 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej ("Umowa o współpracy"). Umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Strony umowy przewidują możliwość zawierania umów szczegółowych, w ramach których limit łącznego zaangażowania Banku nie przekroczy 210.000.000 zł. Umowy dotyczyć mogą:

1. kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym - na okres 1 roku (w PLN i EUR), do 100% kwoty limitu,

2. gwarancji bankowej, w tym gwarancji należytego wykonania kontraktu, wadialnych, zapłaty, zwrotu zaliczki, kwot zatrzymanych, z tytułu rękojmi i gwarancji - na okres do 5 lat (w PLN, EUR i USD):

- do 50% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych do 1 roku,

- do 30% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 1 roku do 3 lat,

- do 20% kwoty limitu w przypadku gwarancji bankowych powyżej 3 lat do 5 lat,

3. akredytywy - na okres 1 roku (w PLN, EUR i USD), do 100% kwoty limitu.

Jednocześnie Zarząd PBG S.A. powziął informację o zawarciu z Bankiem w dniu 30 grudnia 2011 roku, przez PBG S.A., spółkę zależną HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wraz z jej podmiotem zależnym HYDROBUDOWA 9 S.A. , umów produktowych o kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 203.000.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, przy czym:

1. kwota umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez PBG S.A. wynosi do 80.000.000 zł,

2. kwota umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wynosi do 40.000.000 zł,

3. kwota umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej przez HYDROBUDOWA 9 S.A. wynosi do 83.000.000 zł.

Termin spłaty kredytów wyznaczono na 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z umową zabezpieczeniem spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej przez PBG S.A. są:

- oświadczenie PBG S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 160.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach PBG S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego limitu,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA 9 S.A.,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Zgodnie z umową zabezpieczeniem spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej przez HYDROBUDOWA POLSKA S.A. są:

- oświadczenie HYDROBUDOWY POLSKA S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 80.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach HYDROBUDOWA POLSKA S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA 9 S.A.,

- poręczenie cywilne PBG S.A.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu z tytułu umowy zawartej przez HYDROBUDOWA 9 S.A. są:

- oświadczenie HYDROBUDOWA 9 S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 166.000.000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2015 roku,

- pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank środkami pieniężnymi na rachunkach HYDROBUDOWA 9 S.A. prowadzonych w Banku,

- cesja wierzytelności z kontraktów w kwocie nie mniejszej niż 100% wykorzystanego kredytu,

- poręczenie cywilne HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,

- poręczenie cywilne PBG S.A.

Umowy uznano za znaczące z uwagi na kryterium kapitałów własnych.

Jednocześnie, z uwagi na zarejestrowane w dniu 4 stycznia br, to jest po dniu zawarcia w/w umów połączenie spółek HYDROBUDWA POLSKA SA i HYDROBUDOWA 9, gdzie HYDROBUDOWA POLSKA S.A. jest spółką Przejmującą, HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wstąpiła w prawa i obowiązki spółki HYDROBUDOWA 9 S.A., w tym wynikające z opisanych powyżej umów. Tym samym HYDROBUDWA POLSKA S.A. dysponuje kredytem w kwocie 123.000.000 zł i zabezpiecza kwotę kredytu oświadczeniem o poddaniu się egzekucji do kwoty 246.000.000 zł.
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »