Reklama

DELKO (DEL): Akwizycja PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Raport bieżący nr 18/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego, oznaczonego 5/2010 z dnia 01 kwietnia 2010 roku, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu 01 września b.r. podpisał umowę sprzedaży PH AMA S.A. z siedzibą w Warszawie. Podpisanie przedmiotowej umowy stanowi konsekwencję realizowanej strategii rozwoju Spółki również poprzez akwizycje. Przejęcie wspomnianej spółki umocni Grupę Kapitałową Delko w obszarze działalności operacyjnej na terenie woj. mazowieckiego, a jednocześnie zwiększy jej potencjał w skali kraju.

Wyżej wymieniona umowa została podpisana z dotychczasowymi właścicielami spółki, tj.: Rundfen Trading Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą na Cyprze, która to posiadała łącznie 6.039 (słownie: sześć tysięcy trzydzieści dziewięć) akcji spółki, Panem Andrzejem Morawskim, posiadającym łącznie 32 (słownie trzydzieści dwie) akcje i Panią Martą Morawską, która zbyła łącznie 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) akcji spółki.

Na podstawie wyżej wspomnianej, Delko S.A. nabyła łącznie 6.100 (słownie: sześć tysięcy sto) akcji AMA S.A., co stanowi 100% akcji i głosów na WZA tej spółki. Cena nabycia została ustalona na kwotę 6.398.900 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych) i zostanie opłacona w całości gotówką. Źródłem finansowania nabycia aktywów są środki pozyskane z publicznej emisji akcji serii C Spółki. Pomiędzy stronami umowy, jak również pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi Delko S.A. a zbywającymi ww. aktywa nie istnieją żadne powiązania.

AMA S.A. jest czołowym dystrybutorem kosmetyków i chemii gospodarczej na terenie województwa mazowieckiego. Od 20 lat przedsiębiorstwo ma ugruntowaną pozycję na rynku Aglomeracji Warszawskiej, obsługując obecnie ok. 1.000 odbiorców. Asortyment handlowy spółki stanowią przede wszystkim artykuły higieniczne, artykuły kosmetyczne i chemia gospodarcza. Oferta obejmuje ok. 7.000 pozycji asortymentowych. AMA prowadzi nowoczesny, wielopoziomowy magazyn o łącznej powierzchni 3.400 m2.

Roczne przychody ze sprzedaży spółki przekraczają kwotę 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesięciu milionów złotych).

Wspomniana akwizycja jest pierwszą z planowanych transakcji tego typu.

Podstawą uznania aktywów za znaczące stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Andrzej Worsztynowicz - Prezes Zarządu
Jerzy Tyszkowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Ama | Warszawa | akwizycja | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »