ACTION (ACT): Analiza i ocena wpływu COVID-19 na działalność Emitenta - raport 11

Raport bieżący nr 11/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, że dokonał analizy i oceny wpływu COVID-19 na działalność Emitenta. Opracowanie to wymagało uwzględnienia wpływu opisywanego zagrożenia, regulacji prawnych (stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii) i zachowań w otoczeniu rynkowym na funkcjonowanie Spółki w pierwszych dniach jego trwania oraz odniesienia do możliwych interakcji w zakresie fundamentów, perspektyw i sytuacji finansowej Emitenta.

Reklama

Zarząd Emitenta informuje, że Spółka od momentu pierwszych doniesień na temat COVID-19 podejmowała działania zabezpieczające obrót w tym zwłaszcza w obrębie łańcucha dostaw. Wraz z odnotowanymi doniesieniami odnośnie pierwszych przypadków infekcji COVID-19 w Europie, Spółka zaczęła wdrażać procedury bezpieczeństwa sanitarnego oraz procedury pracy zdalnej. Dodatkowo Spółka dokonała ponownego przeglądu istniejących procedur oraz zaostrzyła je w tym zwłaszcza w zakresie kontroli procesów, przepływu informacji oraz w zakresie przepływów pieniężnych.

Pierwsze testy ww. zmian po wprowadzeniu przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego a następnie stanu epidemii wskazują, że Spółka jest wewnętrznie przygotowana do pracy w warunkach istniejących ograniczeń jednak potencjalne negatywne skutki COVID-19 i ich wpływ na dalsze wyniki wciąż są trudne do określenia. Szczegółowy opis działań został przedstawiony poniżej.

Zarząd ściśle monitoruje sytuację w związku z rozwojem pandemii COVID-19 i podejmuje działania zabezpieczające firmę i pracowników:

1. Wraz z początkiem marca 2020 w firmie wdrożono zasady higieny zgodnie z zaleceniami WHO w tym okresie:

a. Ustawiono płyny dezynfekujące.

b. Przeprowadzono edukację pracowników.

2. W kolejnym tygodniu wprowadzono kolejne zarządzenia takie jak:

a. Praca rotacyjna, aby zmniejszyć przepływ ludzi w firmie.

b. Test systemów do pracy zdalnej – w pierwszej fazie możliwość pracy zdalnej na poziomie 50 osób dziennie.

c. Wprowadzono dodatkowe zasady higieny i bezpieczeństwa takie jak m.in. dodatkowa dezynfekcja.

3. Aktualny etap zabezpieczenia ciągłości pracy:

a. Wprowadzenie nowych systemów pracy zdalnej –obecnie system działa stabilnie przy możliwości pracy zdalnej na poziomie 200 osób dziennie.

b. Wprowadzenie regularnej pełnej dezynfekcji magazynu.

c. Codzienna dezynfekcja palet towarowych i urządzeń na wejściu do magazynu.

d. Pomiar temperatury wszystkich osób wchodzących do budynku oraz przymusowa dezynfekcja rąk – pod kontrolą osoby nadzorującej.

e. Pracownicy łańcucha dostaw oraz serwisu wyposażeni zostali w produkty ochrony osobistej (maseczki, okulary, rękawiczki, kombinezony, przyłbice ochronne).

f. Wprowadzono bezwzględny zakaz dostępu do magazynu osób z zewnątrz oraz wyeliminowano wśród pracowników możliwość dojazdu komunikacją miejską.

g. Przeprowadzana jest codzienna edukacja mająca na celu podnieść poziom odpowiedzialności pracowników łańcucha dostaw.

Zbiór czynników zewnętrznych wpływający na ciągłość pracy firmy można podzielić na 2 grupy, negatywne i pozytywne:

1. Negatywne

a. Ryzyko związane z ewentualnym zawieszeniem działalności firm kurierskich.

b. Ryzyko związane z redukcją wyszkolonych pracowników łańcucha dostaw wynikające albo z kwarantanny albo z zarażenia – minimalny skład osobowy potrzebny do utrzymania ruchu to 30 osób. (aktualny skład 150 osób – nieobecnych 40).

c. Ryzyko zamknięcia granic dla przepływu towarów – aktualne obostrzenia w całej UE pozostawiają otwarte granice dla przepływu towarów.

d. Ryzyko zawieszenia spłat należności przez odbiorców Action.

e. Zwiększone ryzyko kursowe towarzyszące niespotykanej zmienności na rynku walutowym powodujące możliwość zanotowania zarówno nadzwyczajnych strat jak i zysków związanych dokonywanymi transakcjami w tym także transakcjami zabezpieczającymi ryzyko. W okresie rosnącej niepewności zmienna jest także skala tych zabezpieczeń. Spółka jednak na bieżąco uaktualnia ceny oferowanych towarów według bieżących kursów rynkowych w odniesieniu do towarów wycenianych w walutach obcych. Ponadto towary kupowane są głównie na przedpłaty a wysoka rotacja magazynu sprzyja niskiemu generowaniu różnic. W konsekwencji Spółka otwarta jest najbardziej na ryzyko niekorzystnych różnic kursowych w odniesieniu do należności walutowych jednocześnie kompensując część przedmiotowego ryzyka poprzez generowanie ponadprzeciętnych marż na sprzedaży dokonywanej w złotych polskich.

2. Pozytywne

a. Wzrost popytu na produkty związane z:

i. Pracą zdalną – notebooki, tablety, infrastruktura sieciowa.

ii. Organizacją czasu wolnego – produkty gamingowe, konsole, komputery, gry.

iii. Realizacją potrzeb, które zaspokajają usługi zewnętrzne - produkty kosmetyczne, produkty do produkcji żywności, półprodukty żywieniowe.

b. Niskie zaangażowanie Action we współpracę z sieciami handlowymi a wysokie z rozproszoną bazą resellerów – w związku z zamknięciem większości sieci handlowych zrobiło się miejsce na rynku dla resellerów u których obserwujemy wzrost sprzedaży i wzrost ilości obsługiwanych w Action – w pierwszych dniach ograniczeń wzrosty w zakresie ok 20%

c. Wzrost popytu ze strony sklepów internetowych.

i. W Polsce – współpracujemy z większością sklepów internetowych i zauważamy wzrost ich zapotrzebowania na towar – jedyne ograniczenia dotyczę sklepów internetowych dużych sieci handlowych, mających duża stacjonarną bazę kosztową powodującą wstrzymanie czasowe decyzji o płatnościach.

ii. Za granicą - w EU współpracujemy z około 140 sklepami internetowymi gdzie zauważamy z dnia na dzień zwiększony popyt w zawiązku z narzuconymi ograniczeniami w całej EU na handel stacjonarny.

d. Dobra dostępność towarów i dwa różne kierunki cenowe.

i. Towar funkcjonujący na stoku w PL i EU – ceny spadają w związku z ograniczeniami narzuconymi na firmy, firmy pozbywają się towaru celem utrzymania płynności finansowej.

ii. Towar do produkcji - wzrost cen ze względu na wzrost kosztów produkcji, transportu, przenoszenia produkcji, ograniczonych zasobów produkcyjnych.

Taka zmienność cen daje duże możliwości na rynku przy dobrym zarządzaniu stokiem i rotacją, i przy bardzo rozproszonej bazie klientów, która to baza daje stabilność sprzedaży.

Sytuacja jest bardzo szczegółowo monitorowana codziennie przez Zarząd Spółki i w razie potrzeby Zarząd koryguje istniejące zasady jej funkcjonowania, czemu w znacznym stopniu pomagają zmiany organizacyjne i procesowe wdrożone w trakcie realizacji procesu restrukturyzacyjnego.

Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

Zarząd przeprowadził analizę potencjalnego wpływu rozwoju pandemii COVID-19 na działalności Spółki w roku 2020. Przy założeniach spadku prognozowanego obrotu o ok 50% od miesiąca maja 2020 do końca roku oraz dopasowaniu do nowej sytuacji struktury kosztów Zarząd nie widzi zagrożenia w kontynuacji działalności jednocześnie Zarząd ma przygotowane narzędzia celem obniżenia kosztów w tym okresie oraz na wypadek przestoju firmy np. miesiąc – jest w stanie wznowić sprzedaż, produkcję i kontynuować działalność.

Zarząd Spółki zawiadamia, że ujawnienie w powyższym zakresie zamieszczono w rocznym raporcie okresowym za 2019 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2020-03-27 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »