NTTSYSTEM (NTT): Aneks do umowy i umowa kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie, zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz.259, z poźn. zm.), informuje, że w dniu 14 października 2011 r. Spółka otrzymała, podpisane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie:

Reklama

1. Aneks nr 11 z dnia 30 września 2011 r. do Umowy Nr 2004/1001618733 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 10 marca 2004 r., zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Informacje o zawartej umowie kredytowej Spółka przekazała w prospekcie emisyjnym akcji serii C, zatwierdzonym przez KNF w dniu 2 marca 2007 roku oraz w raportach bieżących: nr 10/2008 z 18 marca 2008 r., nr 25/2008 z 10 lipca 2008 r., nr 5/2009 z 4 marca 2009 r., nr 6/2010 z 12 kwietnia 2010 r. i nr 4/2011 z 29 marca 2011 r.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu Bank udziela kredytu w wysokości 7.200.000,- PLN (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych). Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 marca 2012 r.

Pozostałe warunki umowy pozostają niezmienione.

2. Umowę nr 2011/18 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 30 września 2011 r. zawartą pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) a NTT System S.A. (Kredytobiorcą).

Zgodnie z postanowieniami umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w wysokości 1.700.000,- EUR (słownie: jeden milion siedemset tysięcy EUR).

Kredyt może być wykorzystywany w okresie do 31 marca 2012 r. (termin spłaty kredytu).

Okres wykorzystania Kredytu ulega przedłużeniu na kolejny dwunastomiesięczny okres, pod warunkiem, że Kredytobiorca lub Bank nie złoży oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia okresu wykorzystania Kredytu i spełnione zostaną warunki do przedłużenia umowy (terminu wykorzystania Kredytu).

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest:

1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, na mocy którego Bank będzie mógł wystawić bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący roszczenie z tytułu umowy kredytowej do kwoty 2.550.000 EUR,

3) pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku Polska Kasa Opieki S.A.

4) hipoteka umowna do kwoty 2.600.000 EUR ustanowiona na rzecz Banku, na pierwszym miejscu, na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, położonej w miejscowości Zakręt, ul. Trakt Brzeski 89, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1O/00037654/3, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości min. 11.500.000 PLN.

Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia, powiększonej o marżę Banku.

Warunki umów, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość ograniczonego prawa rzeczowego ustanowionego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przekraczająca wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR. Zakładane roczne przepływy na rachunkach bieżących i kredytowych w Banku przekroczą 10% kapitałów własnych Emitenta.
Jacek Kozubowski - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Porębski - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: NTT System SA | NTT System SA | Bank Polski | NTT | Emitent | 'Kasa' | NTT System
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »