Reklama

PBOANIOLA (PBO): Aneks do umowy kredytowej - raport 103

Raport bieżący nr 103/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PBO Anioła S.A. w dniu 10 grudnia 2012 r. powziął informację o zawarciu (z datą 7 grudnia 2012 r.) aneksu do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2010r. (Umowa Wieloproduktowa) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Na podstawie aneksu, do Umowy Wieloproduktowej przystąpiły spółki zależne Emitenta - Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Dom Handlowy Protea Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako dłużnicy solidarni. Ponadto przyjęty został tekst jednolity Umowy Wieloproduktowej, uwzględniający wszystkie dokonane dotychczas zmiany. W szczególności Umowa Wieloproduktowa stanowi, że Bank stawia do dyspozycji Emitenta i w/w spółek zależnych Emitenta odnawialny limit kredytowy w wysokości 11.912.500,00 zł. W ramach przyznanego limitu ustanowiono sublimity: (i) dla Emitenta sublimit kredytowy w rachunku bieżącym w wysokości 7.500.000,00 zł na okres do dnia 09.12.2012 r. oraz od dnia 10.12.2012 r. do dnia 29.04.2013 r. w wysokości 4.000.000,00 zł,(ii) dla Emitenta sublimit kredytowy w rachunku kredytowym w wysokości 4.000.000,00 zł do dnia 09.12.2012 r oraz od dnia 10.12.2012 r. do dnia 30.01.2013 r. w wysokości 7.500.000,00 zł, (iii) dla Emitenta sublimit kredytowy w wysokości 412.500,00 zł do wykorzystania jako gwarancje bankowe z okresem ważności do dnia 31.12.2012 r., (iv) dla Emitenta i w/w spółek zależnych sublimit kredytowy w rachunku kredytowym w wysokości 7.500.000,00 zł w okresie od dnia 10.12.2012 r. do dnia 29.04.2013 r., przeznaczonych na finansowanie kontraktów, za wyjątkiem kontraktów z Lidl Polska Sp. z o.o., (v) dla Emitenta sublimit kredytowy w rachunku kredytowym w wysokości 2.500.000,00 zł w okresie od dnia 10.12.2012 r. do dnia 29.04.2013 r., przeznaczonych na finansowanie kontraktów z Lidl Polska Sp. z o.o. Oprocentowanie limitu kredytowego oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Reklama

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Wieloproduktowej są: (i) pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Emitenta i spółek zależnych, które przystąpiły do umowy, (ii) hipoteka kaucyjna do kwoty 1,1 mln zł na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta położonej w Kostrzynie, objętej księgą wieczystą KW PO1F/00016536/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Wrześni wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości, (iii) hipoteka umowna do kwoty 2,25 mln zł na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego, objętej księgą wieczystą KW PO1P/00165230/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, której użytkownikiem wieczystym jest Emitent, (iv) hipoteka umowna do kwoty 2,25 mln zł na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego, objętej księgą wieczystą KW PO1P/00165231/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, której użytkownikiem wieczystym jest Emitent, (v) hipoteka umowna do kwoty 2,25 mln zł na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta położonej w Poznaniu przy ul. Kurpińskiego, objętej księgą wieczystą KW PO1P/00152715/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, (vi) hipoteka umowna do kwoty 5,5 mln zł na nieruchomościach stanowiących własność Emitenta, położonych w miejscowości Glinka Duchowna, gmina Kostrzyn, objętych księgami wieczystymi KW PO1F/00019182/9 i KW PO1F/00019194/6, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy we Wrześni, (vii) zastaw finansowy na środkach pieniężnych zdeponowanych na wydzielonym rachunku Emitenta z tytułu kontraktów zawartych z LIDL Polska Sp. z o.o. (viii) cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych o wartości min. 90% kwoty wykorzystanego limitu kredytowego.

Umowa Wieloproduktowa określa również przypadki naruszenia jej postanowień przez Emitenta, które w konsekwencji mogą skutkować wypowiedzeniem Umowy Wieloproduktowej przez Bank. W szczególności za przypadek naruszenia uznaje się realizację przez Emitenta programu skupu akcji własnych. Emitent zobowiązany jest w terminie 2 miesięcy od zawarcia aneksu dostarczyć do Banku uchwałę walnego zgromadzenia anulującą uchwałę o skupie akcji własnych. Zarząd Emitenta dopuszcza możliwość czasowego wstrzymania realizacji programu skupu akcji własnych, bez konieczności całkowitej rezygnacji z tego programu. Intencją Zarządu Emitenta jest zmiana Umowy Wieloproduktowej w tym zakresie.

Wartość w/w umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Waldemar Anioła - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »