Reklama

SNIEZKA (SKA): Aneks do umowy kredytowej

Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka” S.A. (Emitent) informuje o zawarciu pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą w dniu 20 grudnia 2017 aneksu nr 15 do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 stycznia 2007 roku (Aneks) a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 000014843 (Bank) jako kredytodawcą.

Reklama

W ramach Aneksu wprowadzono postanowienia w przedmiocie wydłużenia okresu obowiązywania umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 stycznia 2007 roku,

- podwyższenia kwoty limitu kredytowego wielocelowego o kwotę 40 mln zł do kwoty 60 mln zł;

- udzielenie Emitentowi przez Bank w ramach limitu kredytowego wielocelowego, sublimitów na:

a) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł tj. do wysokości 100% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR i USD z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę kredytów obrotowych Kredytobiorcy w Banku i w innych bankach;

b) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 60 mln zł, do wysokości 100% tj. do wysokości 100% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, który może zostać wykorzystany w walucie PLN, EUR i USD na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę kredytów obrotowych Kredytobiorcy w Banku i w innych

c) akredytywy dokumentowe w obrocie krajowym i zagranicznym, do kwoty 6 mln zł, tj. do wysokości 10% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, w walutach akceptowanych przez Bank

d) gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań

Emitenta wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, do kwoty 6 mln zł, tj. do wysokości 10% udzielonego limitu kredytowego wielocelowego, w walutach akceptowanych przez Bank

- wykorzystanie udzielonego limitu kredytowego wielocelowego następować będzie do kwoty tego limitu

- kredyt zostanie udostępniony od dnia 20 grudnia 2017 do dnia 19 grudnia 2020 roku.

- od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej, obliczonej na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku

-Zabezpieczenie kredytu stanowią: hipoteka umowna łączna kaucyjna na prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonych w Brzeźnicy oraz na prawie własności nieruchomości położonych w Brzeżnicy, przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli położonych na nieruchomościach w Brzeźnicy, umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego limitu kredytowego wielocelowego z wierzytelnością Emitenta, jako posiadacza rachunków bankowych wobec Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 22 stycznia 2007 roku z uwzględnianiem postanowień Aneksu przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-20Witold WaśkoWiceprezes Zarządu
2017-12-20Bożena TabianProkurent

Dowiedz się więcej na temat: Śnieżka SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »