Reklama

FASING (FSG): Aneks do umowy znaczącej

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. (Zamawiający) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 5 czerwca 2014 roku został podpisany kolejny aneks do Umowy Handlowej zawartej w dniu 26 stycznia 2011 roku z Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.(Dostawca). O zawartej umowie wraz z późniejszymi zmianami informowaliśmy w raportach bieżących: nr 11/2011 z dnia 16 lutego 2011 roku; nr 41/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 roku, nr 12/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku, nr 2/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku, oraz nr 40/2013 z dnia 2 października 2013 roku.

Reklama

Zgodnie z zawartym aneksem zmianie uległy:

1. Zmiana miesięcznej wartości na jaką Zamawiający zobowiązał się wystosować odpowiednio zamówienia w celu zakupu wyrobów stalowych. Wg podpisanego aneksu Zamawiający zobowiązuje się kupić wyroby stalowe i inne towary każdorazowo uzgodnione przez Strony, według złożonych przez Zamawiającego zamówień za wartość nie przekraczającą 4.000.000,00 zł brutto miesięcznie.

2. Okres na jaki została zawarta umowa. Umowa zostaje przedłużona do dnia 30 września 2015 roku, przy czym ostatnia sprzedaż wyrobów przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego nastąpić może nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 roku. Strony dopuszczają możliwość jej przedłużenia na kolejny okres wzajemnie uzgodniony w formie aneksu.

3. Z tytułu realizacji transakcji określonej w treści niniejszej Umowy Dostawca do ceny zakupu netto każdego materiału od Sprzedającego każdorazowo doliczy Zamawiającemu stosowną marżę handlową w wysokości 4 % + stosowny podatek VAT, przy czym marża ta wyniesie minimum 125.078,17 zł netto na miesiąc. W razie stwierdzenia, że marża w danym miesiącu nie osiągnie poziomu 125.078,17 zł netto, Dostawca wystawi fakturę za usługę gotowości do zapewnienia dostaw w wysokości netto + stosowny podatek VAT, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą marży zafakturowaną w danym miesiącu a kwotą 125.078,17 zł.

4. Tytułem zabezpieczenia należności wynikających z realizacji niniejszej umowy, Zamawiający wystawi i przekaże Dostawcy w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się dobrowolnej egzekucji sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie artykułu 777 par 1 pkt. 5 KPC do kwoty 12,0 mln zł.

Pozostałe postanowienia Umowy Handlowej oraz poprzednich aneksów nie ulegają zmianie.

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2014 r. wynosił 69.705,5 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Maksymilian KlankWiceprezes Zarządu
2014-06-06Zofia GuzyWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »