Reklama

FASING (FSG): Aneks do zawartego kontraktu.

Raport bieżący nr 53/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 6 grudnia 2011 roku został podpisany przez FASING SA (druga strona kontraktu) aneks do kontraktu zawartego dnia 14 listopada 2006 roku ze Spółką Akcyjną "ANŻERSKIJ MASZYNOSTROITELNYJ ZAWOD" w Anżero - Sudżeńsk Federacja Rosyjska. Według zawartego aneksu zwiększeniu ulega ogólna suma kontraktu z 980.000,00 EUR do 2.000.000,00 EUR oraz zostaje przedłużony okres jego obowiązywania do dnia 31 grudnia 2013 roku. Przedmiotem kontraktu jest kupno-sprzedaż części zamiennych do urządzeń górniczo - kopalnianych, a mianowicie: łańcuchy zgrzebłowe w komplecie ze zgrzebłem z wymiarem zapisanym dla każdego etapu oraz sprzęgieł różnego typu i części zamiennych do nich zapisanych dla każdego etapu, które będą dostarczane oddzielnymi partiami po podpisaniu kolejnych Aneksów. Techniczna charakterystyka towaru i cena będzie zapisana do każdego etapu dostawy w Aneksach, które będą nieodłączną częścią niniejszego kontraktu. Cena towaru po podpisaniu Aneksu przez strony na kolejny etap dostawy, jest stałą i nie podlega zmianie.

Kontrakt na wartość 980.000,00 EUR, który został zawarty na okres od 14.11.2006r. do 31.12.2011r, a obecnie przedłużony do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz ze zwiększeniem jego wartości do 2.000.000,00 EUR zawiera następujące Sankcje: Jeśli towar lub jego części na podstawie ewentualnej reklamacji uznanej przez "Sprzedającego" w okresie gwarancyjnym oraz przy zachowaniu warunków gwarancji nie będą wysłane w terminie uzgodnionym w Aneksie, to "Sprzedający" zapłaci karę "Zamawiającemu" w wysokości 0,5% od kwoty równoważnej wartości wadliwego towaru za każdy dzień opóźnienia w wysyłce. Jednak ogólna wartość kary wg danego punktu nie może przewyższyć 5% wartości wadliwego towaru.

Jeśli "Zamawiający" nie przekaże "Sprzedającemu" płatności w terminach wymienionych w Aneksach to "Zamawiający" zapłaci odszkodowanie umowne "Sprzedającemu" w wysokości 0,5% od tej kwoty za każdy dzień opóźnienia. Jednak ogólna wartość odszkodowania ogólnego wg danego punktu nie może przewyższyć 5% kwoty określonych w Aneksach.

Jeśli "Sprzedający" nie wyśle towaru w terminach określonych w Aneksach to "Sprzedający" zapłaci odszkodowanie umowne "Zamawiającemu" w wysokości 5% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia. Ogólna wartość odszkodowania umownego wg danego punktu nie może przekroczyć 5% wartości towaru określonych w Aneksach.

Arbitraż: Wszelkie spory i różnice zdań oraz pretensje, które mogą powstać w wyniku realizacji niniejszego kontraktu, dotyczące naruszenia, zerwania lub nieważności kontraktu, będą, w miarę możliwości rozwiązywane na drodze negocjacji między stronami. W przypadku, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia to sprawy rozwiązywanie będą przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Federacji Rosyjskiej jeśli pozwanym będzie "Zamawiający" lub przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, jeśli pozwanym będzie "Sprzedający".

Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2011 r. wynosił 59.548,6 tys. zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »