Reklama

NORTHCOAST (NCT): aneksy do umów kredytowych - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym:

1) spółka zależna od Emitenta Latteria Tinis Sp. z o.o.("Spółka”) otrzymała z Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) podpisane aneksy do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 oraz do Umowy kredytu zaliczka nr 2013/23 w wysokości 2 mln EUR, zawartych pomiędzy Bankiem a Spółką oraz

Reklama

2) Emitent otrzymał podpisany aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2001/05 w wysokości 10 mln PLN zawartej pomiędzy Bankiem a Emitentem.

O zawarciu przez Spółkę powyższych umów Emitent informował raportami bieżącymi nr 20/2008, 19/2013 i 23/2015.

W umowie kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 zawartej przez Spółkę obniżona została wysokość dostępnego kredytu z 9 mln PLN do 2 mln PLN.

Na podstawie aneksów do wskazanych umów wydłużone zostały okresy wykorzystania i terminy spłaty kredytów w rachunkach bieżących Emitenta i Spółki do 31 maja 2017 roku. Wydłużony został również okres wykorzystania przez Spółkę kredytu zaliczka do dnia 31 maja 2017 roku, a ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na dzień nie późniejszy niż 11 sierpnia 2017 roku.

Ponadto prawne zabezpieczenia kredytu zawartego pomiędzy Bankiem a Emitentem na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2001/05 zostały poszerzone o hipotekę umowną do kwoty min. 10 mln PLN na nieruchomości gruntowej należącej do North Coast S.A. położonej przy ulicy Ciepłowniczej 80 oraz o przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotowej nieruchomości. Zwolnienie zabezpieczenia dotyczącego przeniesienia na własność Banku środków pieniężnych w kwocie 5 mln PLN będących własnością spółki Castelli Polska Sp. z o.o. nastąpi po złożeniu wniosku o wpis hipoteki oraz dokonaniu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości. Dodatkowo oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji zostało zmienione na oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. a kwota zastawu rejestrowego na zapasach magazynowych została podwyższona o 1 mln PLN tj. z 6 mln PLN do 7 mln PLN.

W prawnych zabezpieczeniach umów kredytowych pomiędzy Bankiem a Spółką oświadczenie Spółki jako kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenie poręczyciela, tj. North Coast S.A., zostały zmienione na oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała umowę kredytu obrotowego nr 2016/42 zawartą pomiędzy Bankiem a Spółką, na podstawie której Bank udzielił Spółce nieodwołalnego kredytu obrotowego do kwoty maksymalnie 7 mln PLN. Umowa kredytu obrotowego została zawarta w związku ze zmianą struktury finansowania Spółki co wiązało się z obniżeniem limitu kredytowego Spółki w rachunku bieżącym udzielonego na podstawie Umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 2008/5 o 7 mln PLN, tj. z 9 mln PLN do 2 mln. PLN. Środki z kredytu obrotowego zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych a oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Ostateczny termin spłaty kredytu został wyznaczony na dzień 30 września 2020 r. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

a) hipoteka umowa łączna do kwoty stanowiącej 150 % kwoty kredytu na nieruchomości Spółki położonej w Rzepinie przy ul. H. Sawickiej 1,

b) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości położonej w Rzepinie,

c) poręczenie według prawa cywilnego North Coast S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. w formie aktu notarialnego,

d) poręczenie według prawa cywilnego Alival S.p.A.,

e) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi kredytobiorcy prowadzonymi w Banku,

f) zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości 11,6 mln PLN stanowiących zabezpieczenie wspólne z kredytem w rachunku bieżącym,

g) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych określonych w punkcie f),

h) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. w formie aktu notarialnego.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych pomiędzy Bankiem oraz Emitentem i Spółką wynosi 34,7 mln PLN.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-27Luigi FiciPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »